Logica CMG (wm-data)

WM-data delårsrapport 1 januari - 30 september 2003

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2003 08:34 CET

Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar (EBITA) uppgick under tredje kvartalet till 48 (-92) MSEK och resultat efter finansiella poster (EBT) var 44 (-101) MSEK. Motsvarande resultat för delårsperioden var 286 (6) MSEK respektive 270 (-568) MSEK.
Resultat efter skatt uppgick under tredje kvartalet till 24 (-98) MSEK och för delårsperioden till 190 (-597) MSEK. Resultat per aktie blev under tredje kvartalet 0,06 (-0,26) SEK och under delårsperioden 0,51 (-1,61) SEK.
Omsättningen för tredje kvartalet 2003 uppgick till 1 365 (1 475) MSEK. För delårsperioden var omsättningen 4 800 (5 220) MSEK.
WM-data fick under kvartalet ett uppdrag att bygga upp ett SAP Competence Center åt Sydkraft. Uppdraget, som sträcker sig över fem år bedöms ha ett värde på 125 MSEK.
WM-data annonserade 2003-10-29 ett offentligt bud på den finska IT-leverantören Novo Group.