Logica CMG (wm-data)

WM-data delårsrapport 1 januari-30 september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2004 08:38 CEST

> Rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITA) ökade med 85 procent och uppgick under tredje kvartalet 2004 till 89 (48) MSEK. Motsvarande resultat för årets nio första månader var 317 (286) MSEK. I rörelseresultatet för det första kvartalet 2003 ingick en återföring av projektreserv på 90 MSEK
> Resultat efter finansiella poster (EBT) uppgick för tredje kvartalet till 46 (44), och resultat efter skatt till 23 (24) MSEK. Motsvarande resultat för årets nio första månader var 200 (270) MSEK respektive 112 (190) MSEK.
> Resultat per aktie blev för tredje kvartalet 0,05 (0,06) SEK och för årets första nio månader 0,27 (0,51) SEK.
> Omsättningen för tredje kvartalet ökade med 28 procent och uppgick till 1 745 (1 365) MSEK och för årets nio första månader till 5 880 (4 800) MSEK.
> WM-data har ytterligare förstärkt sin ställning som den ledande leverantören av utility-lösningar. Förvärvet av resterande aktier i Komartek Oy ger WM-data en samlad omsättning i Norden på drygt en halv miljard inom sektorn.WM-data grundades 1969 och är idag ett av Nordens ledande IT-företag. Genom ett brett utbud av design- och IT-relaterade tjänster skapar vi ökad effektivitet och konkret nytta för våra kunder. Omsättningen uppgår till drygt 8 000 MSEK och antalet medarbetare är ca 8 000. För mer information besök vår hemsida www.wmdata.se