Logica CMG (wm-data)

WM-data delårsrapport1 januari - 30 juni 2004

Pressmeddelande   •   Jul 23, 2004 08:33 CEST

Rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITA) ökade med 93 procent och uppgick under andra kvartalet 2004 till 114 (59) MSEK. Motsvarande resultat för årets sex första månader var 228 (238) MSEK. I rörelseresultatet för första halvåret 2003 ingick en återföring av projektreserv på 90 MSEK.
Resultat efter finansiella poster (EBT) uppgick för andra kvartalet till 73 (56), en ökning med 30 procent, och resultat efter skatt till 42 (31) MSEK. Motsvarande resultat för årets sex första månader var 154 (226) MSEK respektive 89 (166) MSEK.
Resultat per aktie blev för andra kvartalet 0,10 (0,08) SEK och för första halvåret 0,21 (0,45) SEK.
Omsättningen för andra kvartalet ökade med 28 procent och uppgick till 2 120 (1 660) MSEK och för årets sex första månader till 4 135 (3 435) MSEK.
Under kvartalet förvärvades Validation AB:s IT-verksamhet med 150 medarbetare.
I juni 2004 avyttrades de finska hårdvaruverksamheterna Novosys Oy och WM-data X-Way Oy till Atea.

WM-data grundades 1969 och är idag ett av Nordens ledande IT-företag. Genom ett brett utbud av design- och IT-relaterade tjänster skapar vi ökad effektivitet och konkret nytta för våra kunder. Omsättningen uppgår till drygt 8 000 MSEK och antalet medarbetare är ca 8 000. För mer information besök vår hemsida www.wmdata.se