Logica CMG (wm-data)

WM-data förser Distansapoteken med nästa generations logistiksystem

Pressmeddelande   •   Nov 05, 2003 09:12 CET

Apoteket har valt WM-data som huvudleverantör av ett komplett lager -
och logistiksystem för Distansapoteken i Sverige. Det standardsystem som
Apoteket valt bygger på Oracles E-business Suite, ett affärssystem som
omfattar stöd för samtliga affärs-, leverans- och logistikprocesser.
Initialt installeras systemet för två Distansapotek och på sikt avser
Apoteket att installera systemet vid ytterligare fem Distansapotek.
Apoteket och WM-data har tecknat ett avtal för projektet, som är en av
Apotekets prioriterade IT-satsningar.

Distansapotekens uppgift är att sköta expeditioner av leveranser åt
Apotekets distanskunder. Till dessa kunder räknas de som av olika skäl
inte har möjlighet att besöka de lokala Apoteken för sina inköp.
Distansapoteken hanterar också leveranser till sjukhus, kommunala
sjukhem, vårdcentraler, läkarmottagningar och andra kunder. Genom
avtalet skall WM-data leverera och installera systemet för
Distansapoteken samt ansvara för fysisk design och uppbyggnad av IT-
infrastrukturen på respektive Distansapotek.

- Det nya lager- och logistiksystemet ska möjliggöra för Apoteket att
producera och distribuera kundorder på ett kvalitetssäkrat sätt.
Säkerheten i produktionen ska maximeras med hjälp av ny teknik och väl
utvecklade metoder. Distansapoteken ska med hjälp av denna nya teknik
kunna producera med mycket hög produktivitet och kostnadseffektivitet,
säger Michael Camitz på Apoteket.

- Vi har samarbetat med Apoteket i många år genom ett flertal olika
projekt. Att få vara delaktiga i en av de IT-satsningarna som är av
strategisk betydelse för Apotekets verksamhet är ett mycket
förtroendefyllt uppdrag, säger Torbjörn Persson, ansvarig för
branschenheten Handel & Logistik inom WM-data.
-
För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Persson, ansvarig för branschenheten Handel & Logistik inom WM-
data, tfn: 08-671 66 46, mobtfn: 0733-98 01 50, e-post: toprr@wmdata.com

Michael Camitz, Apoteket, tfn: 08-466 10 00,
e-post: michael.camitz-konsult@apoteket.se

Lars Andersson, kundansvarig för Apoteket på WM-data, tfn: 08-670 24 62,
e-post: laane@wmdata.com

WM-data grundades 1969 och är idag ett av Nordens ledande IT-företag.
Genom ett brett utbud av design- och IT-relaterade tjänster skapar vi
ökad effektivitet och konkret nytta för våra kunder. Omsättningen uppgår
till ca 7 000 MSEK och antalet medarbetare är ca 6 000. För mer
information besök vår hemsida www.wmdata.se