Logica CMG (wm-data)

WM-data har utvecklat Stora Ensos prisade hemsida

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2003 10:31 CET

Skogskoncernen Stora Enso vinner även årets upplaga av Financial Times Webranking, som är Europas ledande granskning av börsnoterade företags webbplatser. Stora Enso toppar listan över hur börsbolagen presenterar sig på nätet och har därmed utsetts till den bästa företagswebben i de svenska, finska och europeiska undersökningarna. Som samarbetspartner till Stora Enso har WM-data varit med i utvecklingen av hemsidan sedan flera år.

Webranking är en undersökning som årligen granskar börsnoterade företags webbplatser för att se hur väl innehåll och teknik lever upp till i första hand kapitalmarknadens krav och förväntningar. Undersökningen baseras på 99 kriterier, som i hög utsträckning kommer direkt från kapitalmarknaden. Genom en enkät fick finansanalytiker svara på frågor om hur de använder företagswebbplatser och vilken information de efterfrågar därifrån. Undersökningen är genomförd av företaget Hallvarsson & Halvarsson.

- Sedan ett par år tillbaka har WM-data varit delaktiga i att förvalta och vidareutveckla Stora Ensos hemsida. I projektet har WM-data bidragit med projektteam som säkerställer att vi kontinuerligt har tillgång till de rätta resurserna, säger Helene Öjert, informationsdirektör i Stora Enso och ansvarig för online-utvecklingen i företaget. På så sätt kan webbsidan ständigt utvecklas för att möta användarnas ökade informationsbehov. Vår hemsida vänder sig inte enbart till kapitalmarknaden; andra viktiga målgrupper är kunder, media och inte minst studenter. Samarbetet med WM-data är intensivt och fungerar bra. Vi har koll både på kostnader och tidplaner, något som är mycket viktigt i en webbinvestering.

- Stora Enso har medvetet arbetat med att förbättra företagets information på Internet. En av utmaningarna har varit att samla all information på en gemensam hemsida, från tidigare minst 16 olika adresser på Internet. Dessutom ligger fokus på ett mycket omfattande innehåll, arkiv och olika interaktiva lösningar, säger Helene Öjert. Därför har vi också byggt ett eget, sofistikerat content management- tool.

- Det har varit mycket givande att få arbeta tillsammans med Stora Enso i projektet med att skapa en enhetlig, målgruppsanpassad och informativ företagswebb, säger Timo Pyykönen på WM-data. I projektet ingår bland annat att leverera specifika tekniska lösningar som ett globalt och expansivt företag behöver för att arbeta med online- publicering.

För ytterligare information kontakta:
Timo Pyykönen, WM-data tfn: +358-400 687 046, e-post: timo.pyykonen@wmdata.fi Helene Öjert, informationsdirektör Stora Enso, tfn: 08-613 66 92, e-
post: helene.ojert@storaenso.com
Anna Brogren, presskontakt WM-data, tfn: 08-670 71 72, e-post: anna.brogren@wmdata.se

WM-data grundades 1969 och är idag ett av Nordens ledande IT-företag. Genom ett brett utbud av design- och IT-relaterade tjänster skapar vi ökad effektivitet och konkret nytta för våra kunder. Omsättningen uppgår till ca 7 000 MSEK och antalet medarbetare är ca 6 000. För mer information besök vår hemsida www.wmdata.se