Logica CMG (wm-data)

WM-data hjälper Öresundskraft att integrera nya kunder

Pressmeddelande   •   Okt 09, 2003 08:43 CEST

Öresundskraft har nyligen genomfört ett förvärv som innebär ett övertagande av Fjordkrafts svenska elkunder. Öresundskraft har anlitat WM-data som samarbetspartner i övertagandeprocessen. WM-data ska genom uppdraget ansvara för att hantera leverantörsbytet för de nya kunderna, samt säkerställa att fakturering och kundtjänst fungerar i en övergångsperiod för att sedan integreras i Öresundskraft egen organisation. Avtalet gäller till och med 2004 och uppgår till ett värde av ca 10 MSEK.

Öresundskraft är ett expansivt energibolag som förser närmare 240 000 kunder med el, fjärrvärme, naturgas och fjärrkyla. Förvärvet av Fjordkrafts svenska elkunder är ett led i Öresundskrafts expansion och övertagandeprocessen är nu påbörjad.

- Öresundskraft har växt snabbt de senaste åren. För att säkerställa ett bekymmersfritt leverantörsbyte och en god kundservice för berörda kunder valde vi att låta WM-data avlasta vår egen organisation under en övergångsperiod, säger Anders Mathiasson, VD för Öresundskraft Marknad AB.

- Att få vara en partner och stödja Öresundskraft med verksamhetskompetens, systemstöd och organisation i övertagandeprocessen av företagets nya kunder är ett mycket förtroendefullt uppdrag, säger Sten Strömberg ansvarig för tjänsteområdet inom WM-data Utilities. Genom WM-datas systemlösningar och den samlade erfarenhet vi har inom energisektorn har vi en god beredskap att hantera den här typen av projekt.

För ytterligare information kontakta:
Sten Strömberg, enhetsansvarig inom WM-data Utilities,
tfn: 018-65 78 11, mobtfn: 0709-62 22 57
e-post: sten.stromberg@wmdata.se
Anna Brogren, presskontakt WM-data, tfn: 08-670 71 72,
e-post: anna.brogren@wmdata.se
Anders Mathiasson, VD för Öresundskraft Marknad AB,
tfn: 042-490 32 65, 070-418 32 65,
e-post: anders.mathiasson@oresundskraft.se

WM-data grundades 1969 och är idag ett av Nordens ledande IT-företag. Genom ett brett utbud av design- och IT-relaterade tjänster skapar vi ökad effektivitet och konkret nytta för våra kunder. Omsättningen uppgår till ca 7 000 MSEK och antalet medarbetare är ca 6 000. För mer information besök vår hemsida www.wmdata.se