Logica CMG (wm-data)

WM-data hjälper Statens strålskyddsinstitut med strategisk

Pressmeddelande   •   Nov 26, 2003 09:19 CET

Statens strålskyddsinstitut, SSI, väljer WM-data som samarbetspartner
inom strategisk kompetensförsörjning. I uppdraget ingår att leverera
ProCompetence, WM-datas webbaserade system för kompetensplanering, samt
tillhörande konsulttjänster. Avtalet är tecknat för fem år med möjlighet
till förlängning.

Statens strålskyddsinstitut, SSI, står inför ett stort antal
pensionsavgångar de närmaste tio åren. För att säkerställa att SSI i
framtiden har rätt kompetens och att kompetens förs från medarbetare som
slutar till nya medarbetare behövs ett mer strukturerat arbete med
kompetensförsörjning. SSI ska med hjälp av WM-data genomföra ett projekt
som syftar till att säkerställa kompetensförsörjningen för nuvarande och
framtida behov.

- Till en början ska en arbetsgrupp på SSI, tillsammans med WM-data,
ta fram kompetensprofiler/roller som utgår ifrån de behov SSI har idag
och ett år framåt. Genom WM-datas webbaserade systemstöd inom
kompetensförsörjning kan vi sedan göra en inventering av nuvarande
kompetenssituation och vidare planera för hur vi möter framtida
kompetensbehov. Vi valde WM-data som partner i detta projekt för att de
har kompetens och system som stöder hela processen inom
kompetensförsörjningen, säger Maria Lestander personalansvarig på SSI.

- Flera företag och organisationer står idag inför utmaningar såsom
stora pensionsavgångar, ökad globalisering, och tekniska förändringar.
För att möta detta är det därför viktigt att arbeta med
kompetensutveckling på en strategisk nivå, säger Jan Pedersen
affärsområdesansvarig för Human Resource på WM-data. De företag som
långsiktigt utvecklar medarbetarnas kompetens och arbetar med strategisk
kompetensförsörjning i linje med sina affärsstrategier kommer att lyckas
väl och ses som en attraktiv arbetsgivare. SSI har tagit ett viktigt
steg i den utvecklingen.

ProCompetence innehåller moduler som hanterar kompetensinventering,
kompetensanalys och utvecklingssamtal samt CV. Produkten följer helt SIS
standard för kompetensförsörjning och kan avropas mot Statskontorets
ramavtal 6587/02.

För ytterligare information kontakta:
Jan Pedersen affärsområdesansvarig för Human Resource på WM-data: tfn:
08-671 03 47, mobtfn: 0733-98 12 55, e-post: jan.pedersen@wmdata.se
Gabriella Soldani, projektledare på WM-data, mobtfn: 070-689 61 52,
e-post: gabriella.soldani@wmdata.se

WM-data grundades 1969 och är idag ett av Nordens ledande IT-företag.
Genom ett brett utbud av design- och IT-relaterade tjänster skapar vi
ökad effektivitet och konkret nytta för våra kunder. Omsättningen uppgår
till ca 7 000 MSEK och antalet medarbetare är ca 6 000. För mer
information besök vår hemsida www.wmdata.se