Logica CMG (wm-data)

WM-data i strategiskt avtal med Göteborgs stad

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2007 09:08 CET

WM-data, som ingår i LogicaCMG koncernen, har tecknat ett långsiktigt samarbetsavtal med Göteborgs stad gällande ett it-stöd för hela välfärdsområdet. Avtalet gäller införandet av ett sammanhållet it-system som skall stödja verksamhetsområdena kommunal hälso- och sjukvård, äldreomsorg, handikappsomsorg, individ- och familjeomsorg samt flyktingverksamhet.

Göteborgs stad är en strategiskt viktig kund för hela WM-data. Det nya it-stödet, även kallat Treserva, bygger på en standardlösning och är ett heltäckande och sammanhållande verksamhetsstöd för hela kommunens välfärdsarbete. När införandet är klart kommer över 15 000 användare att dagligen arbeta med systemet.

Upphandlingen, som genomfördes under hösten 2006, har haft som krav att verksamhetsstödet ska vara standardbaserat, förändringsflexibelt, ha en modern teknisk miljö samt ett användarvänligt gränssnitt. Dessutom ska det klara en hög nivå av komplexitet rörande regelverk och organisation.

”Kraven på styrning och uppföljning av verksamheten tilltar samtidigt som behoven av samverkan ökar”, säger Ingrid Larsson, direktör för välfärd och utbildning i Göteborgs stad. ”Vi räknar med att Treserva kommer leda till effektivare hantering och mindre administration. Därmed kan mer tid frigöras för omsorg, till förmån för göteborgarna.”

Totalt fick Göteborgs stad in en handfull anbud. När alla dessa var utvärderade stod det klart att WM-data hade det bästa erbjudandet.

”Vi har arbetat med WM-data i flera år och känner oss trygga med dem som leverantör”, säger Ingrid Larsson. ”De kunde dessutom visa upp ett standardsystem som löste våra behov och där vi samtidigt delar framtida utvecklingskostnader med andra kommuner. Med WM-datas lösning räknar vi också med att sänka våra driftskostnader för it avsevärt.”

Treserva stödjer alla grundprocesser inom välfärdsområdet. Systemet är också utformat så att framtida krav från nya stora användargrupper kan tillgodoses. Dessutom innehåller det ny funktionalitet för Göteborgs stad, med stöd för bland annat mobilt arbete, ökad tillgänglighet för medarbetarna samt hög säkerhet.

”Med denna lösning får Göteborgs stad ett mycket modernt verksamhetssystem som samtidigt är anpassat för framtida behov”, säger Pia Kullström, ansvarig för Public & Healthcare på WM-data. ”Vi är mycket stolta över att vi genom våra verksamhetsutvecklande it-stöd inom omsorgsverksamheten bidrar till att öka effektiviteten och tillgängligheten till vården, till förmån för medarbetare och medborgare i kommunen.”


Om Göteborgs stad
Göteborgs stad består av 41 förvaltningar och 28 kommunala bolag. De 21 stadsdelsförvaltningarna ansvarar var och en, inom sitt geografiska område, för förskola, skola, äldreomsorg, hemsjukvård, handikappomsorg, individ- och familjeomsorg samt fritid och kultur. Dessutom finns förvaltningar med ansvar för gymnasieskola, vuxenutbildning, stadsbyggnad, trafikplanering, kultur, vatten- och avlopp, miljö, konsumentfrågor, park och natur, idrotts- och föreningsfrågor med mera. De kommunala bolagen omfattar bland annat hamn, energi, renhållning, återvinning, gatuunderhåll, förvaltning av bostäder, nöjen och turism. Totalt har staden cirka 45 000 anställda varav drygt 70 procent arbetar inom stadsdelarna.

Om WM-data
WM-data ingår i LogicaCMG-koncernen, en ledande internationell leverantör av it lösningar. Koncernen har, inklusive WM-data, 40 000 medarbetare i 41 länder. Vi stödjer våra kunder i att bygga och behålla en ledande position med hjälp av vår djupa branschkunskap och dokumenterade leveransförmåga. Vi tillhandahåller verksamhetskompetens, systemintegration samt outsourcing av it och affärsprocesser inom branscher som telekom, finans, energi/utilities, industri, handel, transport och offentlig sektor. I Norden är vi cirka 9 000 medarbetare och är verksamma under varumärket ”WM-data a LogicaCMG company”.

Presskontakter
Frida Koci, PR-ansvarig WM-data Sverige, +46 (0)8-671 0218, e-mail: frida.koci@wmdata.se
Anna Brogren, Informationsansvarig, WM-data Nordic region, +46 (0) 8-671 9272, e-mail: anna.brogren@wmdata.se