Logica CMG (wm-data)

WM-data kallar till extra bolagsstämma

Pressmeddelande   •   Nov 19, 2003 13:24 CET

WM-data offentliggjorde den 29 oktober 2003 att styrelsen beslutat lämna ett offentligt erbjudande om förvärv av samtliga aktier i det finska bolaget Novo Group Oyj ("Novo Group"). I anledning härav har styrelsen beslutat att kalla till extra bolagsstämma onsdagen den 10 december 2003 för att besluta om ökning av aktiekapitalet med högst 62.239.051 kronor genom nyemission av högst 62.239.051 aktier av serie B.

Emissionen föreslås för att möjliggöra erläggande av vederlag i form av aktier i WM-data till de aktieägare i Novo Group som accepterar det offentliga erbjudandet. Styrelsen föreslår också att styrelsen bemyndigas att besluta om nyemission av aktier av serie B i anledning av det offentliga erbjudandet. Kallelse till stämman kommer att publiceras den 21 november 2003.

WM-data Aktiebolag (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Camilla Öberg, IR-ansvarig, WM-data,
tfn: 08-671 02 41,
mobtfn: 0733-98 50 01,
e-post: camilla.oberg@wmdata.se

Rickard Petri CFO WM-data,
tfn: 08-671 66 40,
e-post: rickard.petri@wmdata.se

WM-data grundades 1969 och är idag ett av Nordens ledande IT-företag. Genom ett brett utbud av design- och IT-relaterade tjänster skapar vi ökad effektivitet och konkret nytta för våra kunder. Omsättningen uppgår till ca 7 000 MSEK och antalet medarbetare är ca 6 000. För mer
information besök vår hemsida www.wmdata.se