Logica CMG (wm-data)

WM-data levererar affärssystemet Oracle E-Business Suite till DynaMate

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2006 10:10 CET

WM-data har tecknat ett avtal med DynaMate avseende leverans och implementering av affärssystemet Oracle E-Business Suite. Förutom leverans och driftsättning kommer WM-data även att ansvara för integreringen av affärssystemet gentemot företagets övriga verksamhetssystem.

DynaMate är ett dotterbolag till Scania som framförallt är specialiserat på produktions- och fastighetsunderhåll. Nya krav på systemstödet är en av anledningarna till att DynaMate investerar i ett nytt affärsssystem. Efter en upphandling föll valet på WM-data och affärssystemet Oracle E-Business Suite. De 1 000 medarbetarna inom DynaMates enheter i Sverige kommer att bli användare av affärssystemet.

- Valet av affärssystem baseras i hög grad på samordningsfördelar genom att koncernen Scania sedan många år använt delar av Oracle E-Business Suite, säger Bo Junebrink, ekonomi- och administrativ chef på DynaMate. Det nya affärssystemet skall ge oss helt andra förutsättningar för effektivisering och utveckling av våra verksamheter när vi står inför stora förändringar av vår omvärld. WM-datas långa erfarenhet av att samarbeta med Scaniakoncernen var den enskilt tyngsta anledningen vid valet av leverantör.

Genom Oracle E-Business Suite får DynaMate ett komplett affärssystem som framför allt kan tillgodose företagets höga krav på processtöd för arbetsorderhantering, ekonomi, tidredovisning, projekt och serviceorder.

- Vi är mycket glada för förtroendet från DynaMate, säger Per Wiklander, kundansvarig på WM-data. Valet av oss som leverantör bekräftar att vi har ett starkt erbjudande inom drift, förvaltning och vidareutveckling av Oracle E-Business Suite samt att vi besitter stor kunskap om de branscher som våra kunder verkar inom.

WM-data är certifierad Oraclepartner och har genom ett stort antal implementeringar i olika branscher byggt upp en bred kompetens. Med gedigen verksamhetskunskap i kombination med teknikkunnande kan vi åta oss projekt som omfattar allt från förstudier till införande, utbildning, drift, förvaltning och utveckling.


För ytterligare upplysningar kontakta:
Per Wiklander, kundansvarig för Scaniakoncernen på WM-data, mobil: 073-398 02 57, e-post: per.wiklander@wmdata.com
Katarina Thörnqvist, ansvarig för affärssystem på WM-data, tel: 031-762 71 23, mobil: 073-398 33 99, e-post:katarina.thornqvist@wmdata.com
Bo Junebrink, ekonomi- och administrativ chef, DynaMate, tel: 08-553 810 00, mobil: 070-646 25 54, e-post: bo.junebrink@dynamate.se


WM-data ingår i LogicaCMG-koncernen, en ledande internationell leverantör av it lösningar. Koncernen har 40 000 medarbetare i 41 länder. LogicaCMG strävar efter att stödja sina kunder i att bygga och behålla en ledande position med hjälp av LogicaCMG:s djupa branschkunskap och dokumenterade leveransförmåga. Bolaget tillhandahåller verksamhetskompetens, systemintegration samt outsourcing av it och affärsprocesser inom branscher som telecom, finans, energi och utilities, industri, handel, transport och offentlig sektor. I Norden har bolaget cirka 9 000 medarbetare och är verksamt under varumärket ”WM-data a LogicaCMG company”