Logica CMG (wm-data)

WM-data levererar nytt banksystem till Landshypotek

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2006 08:40 CEST

WM-datas leverans av ett nytt banksystem till Landshypotek omfattar implementering, vidareutveckling och förvaltning. Cirka 100 medarbetare inom Landshypotek kommer att bli användare av systemet. Avtalet är tecknat på tre år.

WM-data har genomfört en förstudie med syftet att ersätta Landshypoteks nuvarande kreditsystem med ett nytt banksystem. Analysen resulterade i att Landshypotek kommer att implementera banksystemet FLEXCUBE, som är ett komplett banksystem för inlåning, utlåning, Internetbank etc. WM-data ansvarar för analys, design och implementering av workflowprocesserna samt integrering av FLEXCUBE gentemot bankens övriga verksamhetssystem.

- Banksystemet är hjärtat i vår verksamhet och det spelar en nyckelroll i effektiviseringen av våra arbetsprocesser, och i att flexibelt kunna anpassa produktutbudet efter kundernas behov samt ändrade marknadsförutsättningar, säger Henrik Lundin, CIO på Landshypotek. Samarbetet med WM-data är ett viktigt steg för oss mot att åstadkomma ett verksamhetsutvecklande och effektivare IT-stöd. Därigenom kan vi förbättra vår service gentemot våra kunder.

FLEXCUBE kommer att integreras med stöd för dokumenthantering och workflow. Det innebär att all information som är nödvändig för att handläggaren ska kunna ta beslut kring ett bankärende, som tidigare lån, kundhistorik etc. finns knutet till det specifika ärendet via workflowprocessen. Spridning av nya produkter och tjänster inom Landshypotek förenklas genom FLEXCUBE, vilket beror på att det är ett i hög grad parameterstyrt system.

- FLEXCUBE är ett banksystem som skördat stora framgångar internationellt och valts till världens bästa banksystem två år i rad av analysföretaget The Banker. Vårt avtal med Landshypotek innebär ett genombrott för FLEXCUBE på den nordiska marknaden. Det känns spännande och meriterande att få förtroendet att ansvara för implementering och utveckling av Landshypoteks verksamhetskritiska banksystem, säger Per Johanson, divisionsansvarig för Banking & Insurance på WM-data.

WM-data tecknade under våren 2005 ett outsourcingavtal med Landshypotek som innebär att WM-data tog över helhetsansvaret för Landshypoteks IT-funktion. WM-data Banking & Insurance erbjuder lösningar och specialistkompetens som bygger på gedigen branschkunskap om bank-, finans-, och försäkringsmarknaden i Norden.


För ytterligare upplysningar kontakta:
Per Johanson, divisionsansvarig för Banking & Insurance på WM-data, tel: 08-517 051 68, mobil: 0708-51 51 68, e-post: per.johanson@wmdata.se
Jan Vaculik, kundansvarig, division Banking & Insurance på WM-data, mobil: 0733-98 14 12, e-post: jan.vaculik@wmdata.se
Henrik Lundin, CIO på Landshypotek, tel: 08-459 04 40.

WM-data grundades 1969 och är idag ett av Nordens ledande IT-företag. Genom ett brett utbud av design- och IT-relaterade tjänster skapar vi ökad effektivitet och konkret nytta för våra kunder. Omsättningen uppgår till ca 10 miljarder SEK och antalet medarbetare är ca 9 000. För mer information besök vår hemsida www.wmdata.se