Logica CMG (wm-data)

WM-data levererar övervakningssystem till Song Networks

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2003 10:09 CEST

WM-data har tecknat ett avtal med Song Networks Svenska AB om att leverera ett övervakningssystem för mätning och uppföljning av taltrafiken i Song Networks nät. Systemet, som möjliggör såväl kapacitetskontroller som analysverktyg, är sedan tidigare installerat hos Song Networks i Finland. Avtalet som nu är tecknat avser leverans till Song Networks i Sverige och Norge.

Song Networks är en av nordens ledande data- och teleoperatörer. Med en egen nordisk infrastruktur erbjuder företaget ett brett sortiment av tjänster inom data- och telekommunikation till företag i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Ett samlat nordiskt övervakningssystem kommer att ge en bättre totalbild över taltrafiken som genereras i nätet.

- Det system som WM-data utvecklat ersätter de befintliga system vi har för att mäta och analysera trafiken som våra telefonitjänster genererar. Nu integrerar vi även Sverige och Norge i systemet och på sikt inkluderas också Danmark. Detta gör att vi kan effektivisera trafikövervakningen och få en mer samlad nordisk överblick, säger Boris Lindberg, Nordic Application Manager, Song Networks.

- Vi har levererat det här systemet sedan år 2000 till Song Networks i Finland. Det har fungerat mycket väl och det känns spännande att få vara med i nästa steg och utöka användandet av övervakningssystemet till hela Norden, säger Kari Lappalainen ansvarig för Telekom i WM-data Finland. Till en början integreras Song Networks nät i Norge och Sverige. Vidare har vi en option att projektet också ska omfatta Danmark.

För ytterligare information kontakta:

Kari Lappalainen, WM-data Finland,
tfn: +358 40 835 3772
e-post:kari.lappalainen@wmdata.fi

Boris Lindgren, Song Networks,
mobtfn: 070-180 6978,
e-post:boris.lindberg@songnetworks.se

Magnus Nilsson, WM-data,
mobtfn: 0733-980481,
e-post: mgnln@wmdata.com

WM-data grundades 1969 och är idag ett av Nordens ledande IT-företag. Genom ett brett utbud av design- och IT-relaterade tjänster skapar vi ökad effektivitet och konkret nytta för våra kunder. Omsättningen uppgår till ca 7 000 MSEK och antalet medarbetare är ca 6 000. För mer information besök vår hemsida www.wmdata.se