Logica CMG (wm-data)

WM-data levererar personal- och löneadministrativt system till samverkanskommuner

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2006 08:41 CEST

Högsby, Lessebo och Uppvidinge kommun har gemensamt upphandlat personal- och löneadministrationssystemet Palett från WM-data. Ordervärdet uppgår till 4 MSEK och avtalet är skrivet på fem år med möjlighet till ytterligare tre års förlängning.

Kommunerna i Högsby, Lessebo och Uppvidinge har bildat en gemensam nämnd och en förvaltning för att främja samverkan över kommungränserna. Nämnden har bland annat samordnat löne-, pensions-, och försäkringsadministrationen inom kommunerna samt upphandlingen av ett gemensamt personal- och löneadministrativt system. Efter en upphandling föll valet på WM-datas system Palett, som kommer att tas i drift under 2007. Lönesamverkan mellan kommunerna, som går under namnet HUL, kommer att ansvara för administrationen av ca 3500 löner per månad via Palett för de tre kommunerna, Räddningstjänsten Östra Kronoberg, AB Uppcom och AB LesseboHus.

- Palett har givit oss tillgång till ett komplett och integrerat system och var den produkt som uppfyllde kravet på lägsta pris och samtidigt tillgodosåg våra behov, säger Mats Ericsson, projektledare för Lönesamverkan HUL. Samverkan mellan kommunerna kombinerat med den effektivisering som vårt nya systemstöd ger oss, kvalitetssäkrar vår löneadministration samt leder till minskade kostnader. Genom Palett kan vi erbjuda självservice där semesteransökningar, föräldraledighet, tjänstledighet etc. kan göras elektroniskt, vilket tidigare skötts via blanketter. Detta innebär ett förbättrat informationsflöde till verksamheterna och våra medarbetare.

- Vi är naturligtvis mycket stolta över det förtroende vi har fått av HUL-kommunerna, vilket visar att vi har ett starkt erbjudande inom löne- och personaladministrativa system, säger Hans-Åke Carlsson, ansvarig för WM-datas lösningar inom Human Resources Management. Det visar också att de investeringar vi gjort i våra produkter ger ett stort värde för våra kunder och den marknad vi vänder oss till.

WM-data erbjuder produkter och tjänster samt hela funktionsövertaganden genom outsourcing inom lön, personaladministration och kompetensförsörjning. WM-data är idag en av Nordens största aktörer inom området Human Resource Management med en omsättning på över 700 MSEK.


För mer information, kontakta:
Hans-Åke Carlsson, ansvarig för WM-datas HRM-lösningar, mobil: 073-398 77 50, e-post: hans-ake.carlsson@wmdata.se
Patrick Andersson, affärsprojektledare på WM-data, mobil: 073-398 12 25, e-post: patrick.andersson@wmdata.se
Mats Ericsson, projektledare för Lönesamverkan HUL, mobil: 070-200 55 56, e-post: mats.ericsson@uppvidinge.se


WM-data grundades 1969 och är idag ett av Nordens ledande IT-företag. Genom ett brett utbud av design- och IT-relaterade tjänster skapar vi ökad effektivitet och konkret nytta för våra kunder. Omsättningen uppgår till ca 10 miljarder SEK och antalet medarbetare är ca 9 000. För mer information besök vår hemsida www.wmdata.se