Logica CMG (wm-data)

WM-data levererar personal- och löneadministrativt system till Vägverket och Banverket

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 09:04 CET

Som ett steg i att effektivisera såväl dagens som det långsiktiga personaladministrativa arbetet har Vägverket och Banverket avtalat om leverans av WM-datas personaladministrativa systemstöd Palett. Avtalet är ett avrop från ESVs ramavtal. Avtalsvärdet uppgår till cirka 23 MSEK avtalet löper över drygt fyra år.

Vägverket och Banverket kommer att implementera Palett från WM-data som omfattar effektiva verktyg och rutiner för kompetensplanering, rekryterings- och utbildningsadministration, resurs- och schemahantering samt löneadministration. Palett kommer att rullas ut till Vägverkets cirka 7 000 medarbetare under sommaren 2007 och till Banverkets 7 000 medarbetare under våren 2008.

- För medarbetarintensiva organisationer som Vägverket och Banverket, är det av central betydelse att ha ett modernt och heltäckande it-stöd som kan effektivisera det personaladministrativa arbetet, säger Bill-Arne Andersson, sektionschef på Vägverket.

- Vi kommer att kunna effektivisera administrationen inom en rad områden, säger Håkan Gustavsson, projektledare på Banverket. Bland annat är det viktigt för oss att kunna göra bättre uppföljningar inom kompetensplaneringsområdet, när vi nu står inför stora pensionsavgångar. Många av våra medarbetare arbetar schemalagt och därför blir resursplaneringsstödet i Palett mycket viktigt för oss.

- Vi har i nära samarbete med våra kunder gjort en hel del förbättringar och förenklingar i våra löne- och personaladministrativa system, säger Jan Sträng, divisionschef på WM-data. Det har visat sig vara framgångsrika investeringar, vilket våra nytillkomna kunder vittnar om.

WM-data tillhandahåller it-system som stödjer hela eller delar av processerna inom löne- och personaladministration. Detta i kombination med kompetens och erfarenhet inom systemintegration i samtliga miljöer och plattformar gör att WM-data kan forma ett komplett erbjudande inom löne- och PA-området.


För ytterligare upplysningar kontakta:
Jan Sträng, divisionschef Cross Industry Solutions på WM-data, tel: 08-671 03 94, mobil: 073-398 12 39, e-post: jan.strang@wmdata.com
Bill-Arne Andersson, sektionschef på Vägverket, tel: 0243-757 83, e-post: bill-arne.andersson@vv.se
Håkan Gustavsson, projektledare på Banverket, tel: 0243-44 64 89, e-post: hakan.gustavsson@banverket.se


WM-data ingår i LogicaCMG-koncernen, en ledande internationell leverantör av it lösningar. Koncernen har 40 000 medarbetare i 41 länder. LogicaCMG strävar efter att stödja sina kunder i att bygga och behålla en ledande position med hjälp av LogicaCMG:s djupa branschkunskap och dokumenterade leveransförmåga. Bolaget tillhandahåller verksamhetskompetens, systemintegration samt outsourcing av it och affärsprocesser inom branscher som telecom, finans, energi och utilities, industri, handel, transport och offentlig sektor. I Norden har bolaget cirka 9 000 medarbetare och är verksamt under varumärket ”WM-data a LogicaCMG company”