Logica CMG (wm-data)

WM-data levererar säkerhetslösning till Sveaskog

Pressmeddelande   •   Jun 24, 2003 14:02 CEST

WM-data har fått uppdraget att införa en säkerhetslösning för distansarbete via Internet hos Sveaskog. Lösningen skapar nya accessmöjligheter för Sveaskogs organisation samt möjliggör utökad kommunikation med företagets kunder och partners. Affären är värd ca 2 MSEK i hårdvara, mjukvara och konsulttjänster. Därtill ska WM-data ansvara för drift och förvaltning efter införandet.

Sveaskog, som är Sveriges största skogsägande företag, har en decentraliserad verksamhet som i stor utsträckning är lokaliserad till kontor i glesbygd. Mycket arbete utförs i hemmet eller under resa. De anställdas behov av att få tillgång till företagets intranät och applikationer via Internet är stort. Även entreprenörer och externa affärspartners ska kunna få tillgång till utvalda applikationer. Detta ställer krav på tillförlitliga säkerhetslösningar som ska passa Sveaskogs säkerhetsnivå och även följa företagets IT-policy.

WM-data har med god kännedom om Sveaskogs verksamhet samt hög expertis inom säkerhetsområdet föreslagit en lösning som tillgodoser våra behov, säger Staffan Lindahl, ansvarig för Sveaskogs infrastruktur inom IT. WM-data hade de rätta förutsättningarna att föreslå ett komprimerat projekt och införande. Därför föll valet på WM-data som leverantör av Sveaskogs säkra accesslösning.
Sveaskogs anställda, kunder och samarbetspartners kommer via Internet att kunna nå affärslösningar och information, som av säkerhetsskäl tidigare inte har kunnat visas via Internet. Lösningen medger också möjlighet att via till exempel bredband ADSL arbeta som om man vore på kontoret. Säkerhetslösningen beräknas vara på plats under juni.

Inom WM-data har vi specialister inom informationssäkerhet som har mångårig erfarenhet av kvalificerat arbete inom både organisationssäkerhet och säkerhetsteknologi. Det i kombination med vår branschkunskap och förståelse för Sveaskogs verksamhet har varit en styrka i det här projektet, säger Gunnar Enderlein kundansvarig för Sveaskog inom WM-data.
Den införda säkerhetslösningen är baserad på traditionell VPN, samt SSL-baserad VPN från PortWise. För att nyttja tjänsterna krävs endast en webbläsare och tillgång till Internet. Med produkter från PortWise erbjuds dessutom flera autentisieringsmetoder, genom att exempelvis nyttja mobiltelefonen som en säkerhetsdosa.

För ytterligare information kontakta:
Guillaume Leygues, WM-data Security, tfn: 08-775 80 00, e-post: guley@wmdata.com
Staffan Lindahl, IT-ansvarig infrastruktur Sveaskog, tfn: 08-655 90 00, e-post: Staffan.Lindahl@Sveaskog.se
Gunnar Enderlein, kundansvarig WM-data, tfn: 08-670 21 20, e-post: gunnar.enderlein@wmdata.se

WM-data grundades 1969 och är idag ett av Nordens ledande IT-företag. Genom ett brett utbud av design- och IT-relaterade tjänster skapar vi ökad effektivitet och konkret nytta för våra kunder. Omsättningen uppgår till ca 7 000 MSEK och antalet medarbetare är ca 6 500. För mer information besök vår hemsida www.wmdata.se