Logica CMG (wm-data)

WM-data levererar verksamhetssystem till Västerbottens Läns Landsting

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2003 08:30 CEST

WM-data och Västerbottens Läns Landsting har tecknat ett avtal avseende implementering, utveckling och förvaltning av dokument- och ärendehanteringssystemet PLATINA. Systemet utgör ett heltäckande IT-stöd för handläggare och beslutsfattare och syftar till att effektivisera hela handläggningsprocessen. I Västerbottens Läns Landsting arbetar idag ca 10 000 personer. En framtida vision är att flertalet ska ha tillgång till systemet. Avtalets ordervärde beräknas uppgå till ca 2 MSEK.

Dagens handläggning av ärenden på statliga och kommunala myndigheter ställer höga krav på ett system.

Det ska svara upp till de legala krav som ställs på verksamheten och möta användarnas behov av effektivt IT-stöd i handläggningsprocessen. En av de viktigaste kriterierna för landstinget i Västerbotten var att systemet ska förenkla och stödja den framtida informationshanteringen.

Dokument- och ärendehanteringssystemet utgör en grund för vårt framtida sätt att arbeta och hantera information och kommer att ge ett effektivt processtöd, säger Birgitta Åström kanslichef på Västerbottens Läns Landsting. Att enhetligt samla information och göra den tillgänglig för så många som möjligt främjar vår arbetskultur som syftar till att dela med sig och samarbeta. WM-data har visat kunskap och förståelse för den verksamhetsutveckling vi står inför. Därför kändes det helt rätt att välja WM-data som ansvarig för införandet av systemet PLATINA, som var det system som bäst uppfyllde våra krav.
Det här en betydelsefull affär för WM-data och är ett bevis på vår styrka som IT-partner för offentlig verksamhet. Den är också av strategisk betydelse då vi ser att många av våra andra kunder i Sverige har en liknande behovsbild som Västerbottens Läns Landsting, säger Krister Högne ansvarig för affärsintegration på WM-data. Många företag ser idag över sin infrastruktur, ett arbete som ofta inkluderar att effektivisera processer och säkerställa integration mellan olika verksamhetssystem. Därför ser vi projektet med Västerbottens Läns Landsting som ett tydligt och bra referensprojekt.
För ytterligare information kontakta:
Krister Högne, ansvarig för affärsintegration inom WM-data, mobtfn: 0733-98 24 77, e-post: krister.hogne@wmdata.se
Birgitta Åström, kanslichef Västerbottens Läns Landsting, tfn: 090-785 73 14, e-post: birgitta.astrom@vll.se

WM-data grundades 1969 och är idag ett av Nordens ledande IT-företag. Genom ett brett utbud av design- och IT-relaterade tjänster skapar vi ökad effektivitet och konkret nytta för våra kunder. Omsättningen uppgår till ca 7 000 MSEK och antalet medarbetare är
ca 6 500. För mer information besök vår hemsida www.wmdata.se