Logica CMG (wm-data)

WM-data och Göteborgs Stad tecknar nytt ramavtal

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2003 13:11 CEST

WM-data och Göteborgs Stad utökar samarbetet genom att teckna ytterligare ett ramavtal. Det nya ramavtalet avser webbaserat IT-stöd för karriärvägledning med tillhörande tjänster inom coaching, individuell handledning, karriärplanering samt arbetsplats- och personalutveckling. Avtalet är tecknat för två år med möjlighet till totalt tre års förlängning och omfattas av användare inom; Göteborgs Stad, Mölndals kommun, Partille kommun och Öckerö kommun samt Göteborgs kyrkliga samfällighet.

Inom ramen för avtalet kan Göteborgs Stad även avropa WM-datas konsulttjänster inom strategisk ledning samt organisations- och verksamhetsutveckling. I utvärderingsarbetet fick WM-data goda betyg avseende kompetens erfarenhet och kvalitet och WM-data blir genom ramavtalet en heltäckande leverantör till Göteborgs Stad.

- Vi erbjuder insatser som förbättrar organisationens förmåga att utveckla, ta vara på och behålla medarbetare, säger Maria Fogelström, kundansvarig på WM-data. Vår strävan är att, genom olika planeringsverktyg, stödja Göteborgs Stad i arbetet med att säkra en långsiktig kompetensförsörjning. Detta gör vi med utgångspunkt från en väl beprövad metod för intern karriärutveckling som omfattar både individ och organisation.

Verktyget för karriärvägledning är ett attraktivt stöd för verksamheters förändringsarbete. Genom att arbeta med verktyget kan medarbetarna ta fram en individuell utvecklingsplan, vilket ger underlag för att upptäcka fler möjligheter i sin nuvarande roll samt ger ökad kunskap om nya karriärvägar. Därmed skapas förutsättningar för en ökad intern rörlighet i organisationen och en mer dynamisk kompetensförsörjning.


För ytterligare information kontakta:
Maria Fogelström, kundansvarig WM-data,
tfn: 031-733 13 78, mobtfn: 0733-98 31 86,
e-post: maria.fogelstrom@wmdata.se


WM-data grundades 1969 och är idag ett av Nordens ledande IT-företag. Genom ett brett utbud av design- och IT-relaterade tjänster skapar vi ökad effektivitet och konkret nytta för våra kunder. Omsättningen uppgår till ca 7 000 MSEK och antalet medarbetare är drygt 6 000. För mer information besök vår hemsida www.wmdata.se