Logica CMG (wm-data)

WM-data samarbetar med HP i uppdrag hos OKG

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2003 09:03 CET

WM-data har, i samarbete med HP, fått uppdraget att leverera Application Management till OKG, Oskarshamns Kärnkraftsgrupp. Avtalet, som är tecknat med HP, innebär att WM-data ansvarar för applikationsförvaltning och applikationsutveckling som en del i den totala leveransen. Avtalet är tecknat till och med 2007-03-31.

WM-data kände vi väl till sedan tidigare, de har med framgång levererat applikationsförvaltning och applikationsutveckling åt oss sedan 1999. Att de utvecklat dessa tjänster till mer funktionsbaserade tjänsteleveranser ser vi som ett stort steg i rätt riktning säger Anders Helmersson Teknikchef på OKG. Det är med stor förväntan vi åter ser fram emot WM-datas leveranser här på OKG.
Vi kan kundens verksamhet och applikationsmiljö väl sedan tidigare och vi tillför standardiserade och rationella metoder för förvaltning och utveckling av applikationer som ett bra komplement till HP:s infrastrukturella tekniklösningar. Det i sin tur kommer att generera ett effektivt och fruktsamt samarbete för alla inblandade parter, säger Mats Larsson VD för WM-data Utilities.
I och med samarbetet med WM-data kan vi tillgodose OKG:s hela behov av funktionslösningar i leveransen, som därmed även inkluderar applikationsförvaltning och applikationsutveckling, säger Hans Eklund ansvarig för outsourcingverksamheten på HP. Det är självklart en styrka i att vi leverantörer kan samarbeta för att åstadkomma bättre nytta för våra kunder.
För ytterligare information kontakta:
Mats Larsson, VD WM-data Utilities, tfn: 040-25 64 01, e-post: malar@wmdata.com
Hans Eklund, ansvarig för outsourcing-verksamheten på HP, tfn: 08-629 70 27, e-post: hans.eklund@hp.com
Anders Helmersson, Teknikchef på OKG, tfn: 0491-78 60 00, e-post: Anders.helmersson@okg.sydkraft.se

WM-data grundades 1969 och är idag ett av Nordens ledande IT-företag. Genom ett brett utbud av design- och IT-relaterade tjänster skapar vi ökad effektivitet och konkret nytta för våra kunder. Omsättningen uppgår till ca 7 000 MSEK och antalet medarbetare är ca 6 000. För mer information besök vår hemsida www.wmdata.se