Logica CMG (wm-data)

WM-data sköter applikationsförvaltningen för E.ON Elnäts driftsystem Eldorado

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2005 10:15 CEST

WM-data kommer genom avtalet med E.ON Elnät att ansvara för att de verksamhetskritiska applikationerna i process IT-systemet, som styr och övervakar elnäten, fungerar och är tillgängligt. Ordern har lagts utifrån det ramavtal som WM-data har tecknat med E.ON Sverige. Ordervärdet beräknas uppgå till cirka 6 MSEK och avtalet löper under tre år.

E.ON Elnät ansvarar för att leverera el till en miljon kunder i Sverige. Detta gör man i ett avlångt och på många ställen glesbefolkat land, som ofta utsätts för tuffa väderförhållanden. För att kunna uppfylla detta ansvar har E.ON Elnät driftsatt ett nytt process IT-system för övervakning och styrning av elnätet. Detta system, som går under namnet Eldorado, omfattar även avbrottshantering, både för planerade och oplanerade avbrott, samt nätdokumentation och drifthistorik. E.ON Elnäts syfte är att skapa en gemensam process IT-plattform för drift av elnät med kunden i fokus.

E.ON Elnät har nu valt att via ett så kallat Application Management-avtal låta WM-data ansvara för teknisk och applikatorisk drift, förvaltning och support som krävs för att Eldorado i alla lägen ska fungera.

- Vi har sedan tidigare ett nära samarbete med WM-data och uppskattar deras förmåga att kombinera djup branschkunskap med IT och förvaltning, säger Per Clasén, ansvarig för stödsystem inom driftprocessen på E.ON Elnät. Eldorado är ett mycket viktigt system för oss och därför var det väsentligt att välja rätt leverantör. WM-datas förvaltningslösning var den vi uppskattade mest.

- Vi är oerhört glada att vi har fått förtroendet att ansvara för de verksamhetskritiska applikationerna i IT-systemet som säkerställer elleveransen till E.ON Elnäts slutkunder, säger Anders Eklund, ansvarig för Utilities på WM-data Sverige. Att erbjuda kostnadseffektiva och verksamhetsutvecklande Application Management-lösningar för våra kunder är ett område som vi satsar starkt på och avtalet med E.ON är därför mycket betydelsefullt för oss.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Anders Eklund, WM-data Utilities, tel: 040-25 63 86, e-post: anders.eklund1@wmdata.se
Per Clasén, E.ON Elnät Sverige AB, tel: 08-590 952 11, e-post: per.clasen@eon.se


WM-data grundades 1969 och är idag ett av Nordens ledande IT-företag. Genom ett brett utbud av design- och IT-relaterade tjänster skapar vi ökad effektivitet och konkret nytta för våra kunder. Omsättningen uppgår till ca 10 miljarder SEK och antalet medarbetare är ca 9 000. För mer information besök vår hemsida www.wmdata.se