Logica CMG (wm-data)

WM-data stärker samarbetet med Microsoft genom nytt nordiskt partneravtal

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2003 09:09 CEST

WM-data har tecknat ett nytt strategiskt partneravtal med Microsoft i syfte att skapa kraftfulla lösningar och öka närvaron inom Microsofts produktområde på den nordiska marknaden. Microsoft är sedan länge en av WM-datas prioriterade partners och samarbetet fördjupas nu ytterligare. Det nya avtalet, som är tecknat för tre år, innebär att WM-data stärker sin position som en av Microsofts ledande partners i Norden.

Microsoft har de senaste åren tagit stora steg i sin utveckling och breddat sig från att i huvudsak vara en "desktopleverantör" till att vara ett trovärdigt alternativ som plattform för utveckling och drift av affärskritiska applikationer. Denna utveckling ligger helt i linje med WM-datas kärnaffär och är positiv för såväl WM-data som WM-datas kunder.

- Styrkan i avtalet är att vi inte bara talar om att samarbeta, utan också vad det ska leda till för oss och för kunderna som vi tillsammans skall leverera till, säger Magdalena Augustson Öhd, försäljningsdirektör på Microsoft med ansvar för stora företag och partners. Vi har tydliga mål för vad vi ska uppnå gemensamt. WM-data är en av våra största och viktigaste partners med en bra geografisk spridning. Därtill har WM-data djup kompetens inom Microsoftteknologin, inte minst när det gäller .NET- området.

WM-data och Microsoft planerar inom ramen för det utökade samarbetet ett flertal gemensamma projekt som kommer att få stor betydelse för kunderna. Detta avser bland annat system- och affärsintegration,
applikations- och infrastrukturkonsolidering samt utveckling av applikationer och lösningar för 24-timmarsmyndigheten.

- Vi samarbetar med alla de globalt ledande teknologileverantörerna för att leva upp till de krav våra nordiska kunder har rätt att ställa på oss som leverantör, säger Stefan Gardefjord Vice VD på WM-data. Vårt partnerskap med Microsoft syftar till att tillföra större värde och ökad trygghet för våra kunder. Kunderna kräver idag mer skalbara och kostnadseffektiva IT-lösningar och Microsofts teknologi passar väl för att tillgodose sådana krav.

För ytterligare information kontakta:
Stefan Gardefjord, försäljningsansvarig och Vice VD inom WM-data,
mobtfn: 0733-98 00 05, e-post: stefan.gardefjord@wmdata.com Magdalena Augustson Öhd, försäljningsdirektör Microsoft, tfn: 08-752 56 49,

e-post: maaugust@microsoft.com

WM-data grundades 1969 och är idag ett av Nordens ledande IT-företag. Genom ett brett utbud av design- och IT-relaterade tjänster skapar vi ökad effektivitet och konkret nytta för våra kunder. Omsättningen uppgår till ca 7 000 MSEK och antalet medarbetare är drygt 6 000. För mer information besök vår hemsida www.wmdata.se