Logica CMG (wm-data)

WM-data stärker sin position inom Utilities

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2004 12:54 CEST

WM-data, som äger 34,3 % av det finska företaget Komartek Oy, har av huvudägarna förvärvat ytterligare 61,5 % av aktierna. Resterande minoritetsägare kommer att erbjudas inlösen av sina aktier till samma villkor som huvudägarna. Komartek blir därmed en del av WM-datas nordiska satsning på Utilitiessektorn.

Komartek Oy utvecklar och marknadsför produkter inom Utilitiesområdet. Företaget har sin huvudsakliga verksamhet i Finland och finns också representerat i Sverige och Polen. Årsomsättningen är drygt 8 MEUR och bolaget har 90 medarbetare.

-Utilities, som omfattar energi, vatten och fjärrvärme, är en av WM-datas viktigaste branschsatsningar, säger Crister Stjernfelt, koncernchef i WM-data. Vi har redan idag en stark position med en omsättning på cirka 450 MSEK. Genom förvärvet av Komartek kan vi ytterligare förstärka vårt erbjudande och bredda vår kundbas. Avregleringen av den nordiska energisektorn skapar stora möjligheter för en leverantör med kvalificerade produkter och ett starkt tjänsteutbud.

För ytterligare information kontakta:
Rickard Petri, CFO WM-data, tfn 08-671 66 40, mobtfn: 0733-98 00 18, e-post: ripet@wmdata.com
Anders Eklund, VD för WM-data Utilities i Sverige, mobtfn: 0703-256 386, e-post: aneku@wmdata.com
Seppo Matikainen VD för WM-data i Finland, tfn +358 40 588 7950, e-post: semat@wmdata.com

WM-data grundades 1969 och är idag ett av Nordens ledande IT-företag. Genom ett brett utbud av design- och IT-relaterade tjänster skapar vi ökad effektivitet och konkret nytta för våra kunder. Omsättningen uppgår till drygt 8 000 MSEK och antalet medarbetare är ca 8 000. För mer information besök vår hemsida www.wmdata.se