Logica CMG (wm-data)

WM-data tecknar avtal med ett flertal energibolag

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2006 09:18 CET

WM-data har tecknat avtal om kundinformationssystemet Kaskad 7.0 med Gävle Energi, Härnösand Energi & Miljö, Sandviken Energi, Varberg Energi och Söderhamn Energi. Energibolagen har avropat Kaskad 7.0 utifrån WM-datas ramavtal med Energidataföreningen (EDF). Avtalen löper under en 4-årsperiod och det sammanlagda avtalsvärdet uppgår till cirka 18 MSEK.

Under snart 10 år har energibranschen tvingats anpassa sig till komplexare regelverk, förändrade marknadsvillkor och nya krav från kunderna. Det ställer i sin tur krav på helt nya systemstöd med utökad funktionalitet och kapacitet. Kaskad 7.0 med tilläggsmoduler, som är utformade efter Utilitysektorns behov, ger ett heltäckande IT-stöd för kund-, avtals- och ärendehantering, fakturering, debitering, mätvärdeshantering etc. Implementationen av Kaskad 7.0 till de avropande energibolagen kommer att ske under 2006. Elhandelsbolaget Storuman Energi har som första kund nyligen tagit Kaskad 7.0 i drift.

- Allt vi gör måste vägas mot frågan: Vad blir bättre för kunderna?, säger Nils-Gunnar From, vd för Storuman Energi. Vi såg att Kaskad 7.0 har den potential vi behöver för att kunna tillgodose våra kunders behov. Dessutom har systemet det vi behöver för att kunna växa samt att vi fick förtroende för att WM-data ska kunna ro det här i land tillsammans med oss eftersom de klarar av att tänka på vårt sätt, d.v.s. som ett elhandelsföretag.

- Vi får nu ett verksamhetssystem som bättre stödjer vårt sätt att arbeta och som effektiviserar våra processer, säger Magnus Lundberg, vd för Gävle Energi.

- Utrullningen av Kaskad 7.0 är ett av flera tydliga resultat av det framgångsrika samgåendet mellan WM-datas och Atos Origins Utilityverksamheter, säger Mats Larsson, divisionschef för Industrial & Utilities på WM-data. I den nya versionen har vi kombinerat det bästa av vad våra produkter kan erbjuda och vi känner oss naturligtvis mycket stolta över att få välkomna så många nya kunder.

Under 2006 kommer WM-data tillsammans med kunder inom Utilitiesbranschen att påbörja en omfattande satsning på ett nytt gemensamt nordiskt ramverk som ska lägga grunden för framtagningen av nästa generations kundinformationssystem.


För ytterligare information kontakta:
Mats Larsson, divisionschef för Industrial & Utilities på WM-data, mobil: 0733-98 88 73, e-post: mats.larsson@wmdata.se
Gunnar Kalderén, marknadansvarig för Utilities på WM-data, mobil: 0708-51 50 34, e-post: gunnar.kalderen@wmdata.se
Nils-Gunnar From, vd för Storuman Energi, mobil: 070-554 66 58, e-post: n-g.from@storumanenergi.se
Magnus Lundberg, vd för Gävle Energi, tel: 026-17 86 40, e-post: magnus.lundberg@gavle.se


WM-data grundades 1969 och är idag ett av Nordens ledande IT-företag. Genom ett brett utbud av design- och IT-relaterade tjänster skapar vi ökad effektivitet och konkret nytta för våra kunder. Omsättningen uppgår till ca 10 miljarder SEK och antalet medarbetare är ca 9 000. För mer information besök vår hemsida www.wmdata.se