Logica CMG (wm-data)

WM-data tecknar avtal med Göteborgs universitet

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2003 13:51 CEST

WM-data tecknar avtal med Göteborgs universitet

Göteborgs universitet har tecknat ett avtal med WM-data avseende leverans av ett nytt IT-stöd inom området för PA/HR, personaladministration och Human Resource. Avtalet omfattar leverans av en roll- och individbaserad verksamhetsportal, ett standardsystem för personal- och löneadministration med tillhörande drift, förvaltning, utbildning och support samt ett utvecklingssamarbete. Det nya IT-stödet ska implementeras i etapper och beräknas vara i full drift vid årsskiftet 2005/2006. Avtalet är tecknat på 5 år med möjlighet till förlängning och innehåller ett flertal tilläggsoptioner.

Göteborgs universitet är ett av landets största universitet med 40 000 studenter och 5 000 medarbetare. Varje månad betalar universitetet ut cirka 5 000 löner och cirka 2 000 arvoden. För att svara upp mot organisationens krav på ett effektivt PA/HR-arbete såg Göteborgs universitet ett tydligt behov av ett nytt IT-stöd. Vidare är det en viktig faktor att nuvarande system SLÖR/PIR inte kommer att utvecklas och leva vidare.

IT-stödet som levereras av WM-data är integrerbart med universitetets interna och externa verksamhetssystem och kan möjliggöra ett bättre planerings- och beslutsunderlag för verksamheten.

Det här en mycket viktig affär för WM-data och vi är glada över vårt fördjupade samarbete med Göteborgs universitet. Universitetet har en väl definierad PA/HR-strategi vilket ska förverkligas genom detta samarbete, säger Maria Fogelström, kundansvarig på WM-data. Kraven på funktionalitet, tillänglighet, kvalitet och integration och kommunikation med övriga verksamhetssystem är höga och WM-data har kapacitet att möta dessa krav.
WM-datas helhetslösning stödjer Göteborgs universitets HR-strategi och syftar till att möjliggöra ett förändrat arbetssätt inom universitetets PA/HR arbete bl.a. avseende kompetensförsörjning. Genom WM-datas roll- och individbaserade verksamhetsportal kan Göteborgs universitets medarbetare via webb erhålla ett brett utbud av applikationer/tjänster inom PA/HR.

WM-data har erfarna konsulter inom affärsområdet PA/HR och erbjuder ett flertal IT-system som stödjer hela eller delar av processen. Lång erfarenhet i kombination med kompetens inom systemintegration i samtliga miljöer och plattformar gör att WM-data kan forma ett komplett erbjudande inom detta område.

För ytterligare information kontakta:
Maria Fogelström, kundansvarig WM-data, tfn: 031-733 13 78, mobtfn: 0733-98 31 86, e-post: mafot@wmdata.com
Christina Nordberg, personal och organisationsutvecklingsdirektör vid Göteborgs universitet, tfn: 031-773 11 17, e-post: christina.nordberg@adm.gu.se

WM-data grundades 1969 och är idag ett av Nordens ledande IT-företag. Genom ett brett utbud av design- och IT-relaterade tjänster skapar vi ökad effektivitet och konkret nytta för våra kunder. Omsättningen uppgår till ca 7 000 MSEK och antalet medarbetare är ca 6 500. För mer information besök vår hemsida www.wmdata.se