Logica CMG (wm-data)

WM-data tecknar avtal med Linköpings universitet

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2006 09:02 CET

WM-data har tecknat ett avtal med Linköpings universitet avseende ett ärende- och dokumenthanteringssystem. Systemet kommer att utgöra ett förbättrat stöd för dokumenthantering för de cirka 3500 medarbetarna inom universitetet. Avtalet är ett avrop från Statskontorets ramavtal (numera Vervas) inom Informationsförsörjning och omfattar systemleverans samt support- och underhållstjänster.

Systemet, som bygger på Software Innovations lösning Public 360°, ska inledningsvis stödja tre av universitetets utvalda processer. Generella processen för diarieföring, kontraktsprocessen för kontroll av avtal/bidrag från extern part samt rekryteringsprocessen för effektivare hantering av sökande. Detta sammantaget ger ett effektivt verksamhetsstöd med ökad möjlighet till uppföljning och styrning. Implementeringen av ärende- och dokumenthanteringssystemet ska vara slutlevererat senast hösten 2007.

- Jag har mycket stora förväntningar på Public 360° som uppfyller våra krav på ett generellt och flexibelt system som lätt kan integreras med våra övriga administrativa system, säger Curt Karlsson, universitetsdirektör vid Linköpings universitet. Lärare, forskare och administratörer vid Linköpings universitet kommer att få stor daglig nytta av systemet. Vi får också två kompetenta leverantörer, något som borgar för ett fullgott stöd vid implementeringen och en stabil funktion när vi kommer i drift.

- Linköpings universitet tar nu ett viktigt steg för att ytterligare effektivisera dokument- och ärendehanteringen inom sin organisation. Vi och vår samarbetspartner i denna leverans, Software Innovation, är naturligtvis mycket stolta över det förtroende som vi har fått, säger divisionschef för Public & Healthcare på WM-data.

Den färdiga utbildningslösningen ”Public 360° for Education” som levereras till Linköpings universitet kan avropas av samtliga universitet, högskolor, statliga verk och myndigheter utifrån Vervas ramavtal avseende Informationsförsörjning 2005.


För mer information, kontakta:
Pia Kullström, ansvarig för Public & Healthcare på WM-data, mobil: 0733-98 03 97, e-post: pia.kullstrom@wmdata.se
Stefan Larsson, affärsprojektledare dokument- och ärendehantering på WM-data,
Mobil: 0733-98 02 45, e-post: stefan.larsson@wmdata.se
Curt Karlsson, universitetsdirektör vid Linköpings universitet, tel: 013-28 10 00, e-post: curt.karlsson@liu.se
Jörgen Samuelsson, VD Software Innovation Sweden AB, tel: 070-584 42 41, e-post: jorgen.samuelsson@software-innovation.se

WM-data grundades 1969 och är idag ett av Nordens ledande IT-företag. Genom ett brett utbud av design- och IT-relaterade tjänster skapar vi ökad effektivitet och konkret nytta för våra kunder. Omsättningen uppgår till ca 10 miljarder SEK och antalet medarbetare är ca 9 000. För mer information besök vår hemsida www.wmdata.se