Logica CMG (wm-data)

WM-data tecknar avtal med Stockholms läns landsting avseende IT-stöd för vårddokumentation

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2004 11:38 CEST

WM-data har, genom avtal med Stockholms läns landsting fått förtroende som leverantör av tjänsten Gemensam Vårddokumentation (GVD). WM data ska i samarbete med Oracle och Brainpool tillhandahålla lösning och kompetens för att stödja uppbyggnaden av Stockholms läns landstings nya IT-plattform. Tjänsterna för GVD gör det möjligt att erbjuda elektronisk patientöversikt för vårdgivare, vårdens anställda samt patienter och anhöriga. Avtalet är tecknat för tre år med option på ytterligare två års förlängning.

Tjänsten GVD omfattar en gemensam lagringsfunktion för patientinformation och funktioner som gör det möjligt att kommunicera elektroniskt mellan Stockholms läns landstings samtliga vårdgivande enheter. Tjänsten ger även möjlighet att ansluta kommuner och privata vårdgivare. Fullt utbyggd beräknas tjänsten omfatta 20 000 samtidiga användare och utgöra stöd för vårdens samtliga applikationer. Tjänsten baseras på standardprodukter från Oracle som används i ett flertal länder för syften liknande GVD. I dessa fall har produkterna använts i länder såsom Frankrike, Italien, England, Spanien, USA, Israel och Hongkong.

- Avtalet med Stockholms läns landsting är ett kvitto på att vår strategiska satsning på systemintegration och tjänsteleverans till hälso- och sjukvården är riktig. Den erbjudna tjänsten ligger rätt i tiden och vår förhoppning är att GVD ska växa till en rikstäckande tjänst. Med hjälp av GVD placeras patienten i centrum för utvecklingen av nästa generations IT-stöd till hälso- och sjukvården säger Hans-Ole Bång, ansvarig för Offentlig sektor inom WM-data.

För ytterligare information kontakta:
Hans-Ole Bång, ansvarig för Offentlig sektor inom WM-data, mobtfn: 0733-98 30 00, e-post: hans-ole.bang@wmdata.se
Jack Robinson, IT-chef Stockholms läns landsting, tfn: 08-737 4228, e-post: jack.robinson@sll.se
Jan E Larsson, ansvarig för området hälso-och sjukvård på WM-data, tfn: 08-671 16 75, e-post: jnlro@wmdata.com

WM-data grundades 1969 och är idag ett av Nordens ledande IT-företag. Genom ett brett utbud av design- och IT-relaterade tjänster skapar vi ökad effektivitet och konkret nytta för våra kunder. Omsättningen uppgår till drygt 8 000 MSEK och antalet medarbetare är ca 8 000. För mer information besök vår hemsida www.wmdata.se