Logica CMG (wm-data)

WM-data tecknar outsourcingavtal med Electrolux IT

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2006 09:03 CEST

WM-data har tecknat ett outsourcingavtal med Electrolux IT. WM-data övertar ansvaret för de sju berörda medarbetarna inom enheten Electrolux HR Systems samt förvaltningen och driften av ett antal HR-applikationer. Avtalet löper över tre år.

Genom avtalet övertar WM-data ägandet av ett antal av Electrolux egenutvecklade HR-system. WM-data kommer att leverera supports-, utvecklings- och förvaltningstjänster för HR-systemen till såväl Electrolux som till ett 10-tal av Electrolux tidigare avtalskunder för dessa tjänster, däribland Ericsson, Husqvarna och Autoliv.

- Med den kompetens våra nya medarbetare tillför, i kombination med vår erfarenhet av löne- och HR-system, har vi alla förutsättningar att erbjuda konkurrenskraftiga tjänster och god service, säger Jan Sträng, divisionschef för Cross Industry Solutions på WM-data. Våra väl beprövade metoder gör att vi kan hålla hög kvalitet i applikationsförvaltningen till en lägre kostnad för kunden. Samtidigt satsar vi på att utveckla såväl medarbetare som IT-stödet. Vi ser fram emot det samarbete som vi nu inleder med Electrolux IT, avslutar Jan Sträng.


WM-data erbjuder hela funktionsövertaganden genom outsourcing och BPO inom lön och HR. WM-data är idag en av Nordens största aktörer inom området Human Resource, lön och personaladministration med en omsättning på över 700 MSEK.

För mer information, kontakta:
Jan Sträng, divisionschef Cross Industry Solutions på WM-data, mobil: 073-398 12 39, e-post: jan.strang@wmdata.se
Jan Abrahamsson, Key Account Manager på WM-data, mobil: 0708-51 50 20, e-post: jan.abrahamsson@wmdata.se
Electrolux pressavdelning, tel: 08-738 60 00


WM-data grundades 1969 och är idag ett av Nordens ledande IT-företag. Genom ett brett utbud av design- och IT-relaterade tjänster skapar vi ökad effektivitet och konkret nytta för våra kunder. Omsättningen uppgår till ca 10 miljarder SEK och antalet medarbetare är ca 9 000. För mer information besök vår hemsida www.wmdata.se