Logica CMG (wm-data)

WM-data tilldelades nio av tio ramavtal med ESV

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2003 08:54 CEST

Ekonomistyrningsverket, ESV, avslutade under juli månad en omfattande ramavtalsupphandling avseende statliga löne- och personaladministrativa system. Efter genomförd upphandling tecknades nio av totalt tio ramavtal med WM-data. Ramavtalen är tecknade för tre år med möjlighet till förlängning på två år. Upphandlingens totala värde uppskattas till cirka 250 MSEK.

Upphandlingen, som genomfördes i samverkan med ett flertal myndigheter, inkluderade sex olika systemalternativ med varierande komplexitet för att möta olika myndigheters krav på funktionalitet. WM-data är utvald som leverantör i alla sex alternativen och inom fem av dessa som enda leverantör. Genom ramavtalen ska WM-data leverera det vidareutvecklade
löne- och PA-systemet Palasso och analysverktyget Cognos. Som en option erbjuder WM-data också tillhörande driftservice.

- Ramavtalen med ESV är mycket viktiga för WM-data och är ett betydelsefullt steg i vår satsning inom området för löne- och PA-system, säger Jan Pedersen på WM-data. Vi erbjuder ett flertal lösningar som är anpassade för statliga myndigheter och verk och har utvecklat kompletta verktyg som stöd för processer inom lön- och personaladministration. Därför är det med stor glädje vi tar emot ESV´s förtroende att få vara en strategisk partner i utvecklingen då närmare 150 myndigheter beräknas byta sina löne- och personaladministrativa system inom de närmaste åren.

WM-data tillhandahåller IT-system som stödjer hela eller delar av processerna inom lön- och personaladministration. Detta i kombination med kompetens och erfarenhet inom systemintegration i samtliga miljöer och plattformar gör att WM-data kan forma ett komplett erbjudande inom
löne- och PA-området.

För ytterligare information kontakta:
Peter Jansson, WM-data, tfn: 08-671 02 26, mobtfn: 0733-98 12 49, e-
post: pejna@wmdata.com
Jan Pedersen, WM-data, mobtfn: 0733-98 12 55, e-post: jan.pedersen@wmdata.se Bo Svanlind, ESV, tfn: 08-690 43 64, e-post: bo.svanlind@esv.se

WM-data grundades 1969 och är idag ett av Nordens ledande IT-företag. Genom ett brett utbud av design- och IT-relaterade tjänster skapar vi ökad effektivitet och konkret nytta för våra kunder. Omsättningen uppgår till ca 7 000 MSEK och antalet medarbetare är drygt 6 000. För mer information besök vår hemsida www.wmdata.se