Logica CMG (wm-data)

WM-data utvecklar globalt CRM-system till Alfa Laval

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2003 08:32 CEST

Alfa Laval har valt WM-data som leverantör av ett heltäckande globalt CRM-system som ska användas som stöd för samtliga säljenheter inom Alfa Laval. Parterna har tecknat ett avtal för uppdraget som omfattar utveckling, leverans och förvaltning av systemet.

Alfa Laval är en världsledande leverantör av specialiserade produkter och lösningar inom separering, värmeöverföring och flödeshantering. Alfa Lavals globala organisation arbetar med kunder i närmare 100 länder och har idag ca 9 100 medarbetare. Under ett flertal år har Alfa Laval sökt ett heltäckande CRM-system som specifikt passar deras organisation och med en kapacitet att användas på global nivå av samtliga säljenheter. WM-data, med samlad kompetens från både Sverige och Danmark, fick uppdraget att leverera ett komplett CRM-system enligt kravspecifikationerna från Alfa Laval.

- Inom Alfa Laval arbetar vi i en Lotus Notes-miljö och som första steg tittade vi på olika standardapplikationer inom området, säger Klas Wimmerstedt, Manager Sales Tools på Alfa Laval. Dessa applikationer matchade inte våra behov på funktionalitet och skulle kräva mycket anpassningar så vi ansåg att det var bättre att utveckla ett system som tydligare speglade våra behov. WM-data har visat stor förståelse för våra övergripande IS/IT-strategier och för vad vi vill uppnå med ett CRM-system. Därför valde vi WM-data som utvecklingspartner och leverantör i det här projektet.

WM-data driver nu projektet med att utveckla en skräddarsydd CRM-lösning i Lotus Notes-miljö i syfte att tillgodose Alfa Lavals behov. Cirka 13 medarbetare från WM-data kommer att vara delaktiga i projektet. Parallellt med att avtalet för CRM-uppdraget tecknades har också samarbetet fördjupats och formaliserats i ett ramavtal gällande för WM-data Sverige och Danmark.

- Alfa Laval har kommit långt i sin strategi och har väl etablerade mål med ett CRM-system för sin organisation. Det känns privilegierande att få vara med som partner i utvecklingen av det system som kommer att utgöra en vital stödfunktion för säljorganisationen, säger Flemming Friis Mortensen, affärsprojektansvarig på WM-data. Genom ramavtalet som är tecknat mellan oss och Alfa Laval ser vi också fram emot att vara Alfa Lavals IT-partner i fler intressanta projekt framöver.

För ytterligare information kontakta:
Anders Davidsson, affärsansvarig WM-data, mobtfn: 0733-98 32 71, e-post: anders.davidsson@wmdata.se
Flemming Friis Mortensen, affärsprojektansvarig WM-data, mobtfn: +45 294 80878, e-post: flemming.friis.mortensen@wmdata.dk
Klas Wimmerstedt, Manager Sales Tools Alfa Laval, tfn: 046-36 65 30, mobtfn: 0709-36 65 30, e-post: klas.wimmerstedt@alfalaval.com

WM-data grundades 1969 och är idag ett av Nordens ledande IT-företag. Genom ett brett utbud av design- och IT-relaterade tjänster skapar vi ökad effektivitet och konkret nytta för våra kunder. Omsättningen uppgår till ca 7 000 MSEK och antalet medarbetare är ca 6 000. För mer information besök vår hemsida www.wmdata.se