Justitiedepartementet

Wolfgang Schäuble besöker Ask och Billström

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2006 16:45 CET

Pressmeddelande
10 november 2006
Justitiedepartementet

Måndagen den 13 november besöker Tysklands inrikesminister, Dr. Wolfgang Shäuble, Stockholm för att träffa justitieminister Beatrice Ask och migrationsminister Tobias Billström.

På agendan står bland annat programmet för det tyska ordförandeskapet i EU under första halvåret 2007 och framtiden för Haagprogrammet, det femåriga arbetsprogrammet som täcker in asyl- och migrationsfrågor, straffrättsliga och civilrättsliga frågor samt polissamarbete.

- Det är värdefullt att på detta sätt få diskutera det kommande EU-arbetet närmare med min tyske kollega. Vi har flera viktiga frågor framför oss, bl.a. om hur polissamarbetet inom EU skall kunna bli effektivare och hur vi skall kunna få till stånd ett förstärkt skydd av personuppgifter inom det rättsliga samarbetet, säger justitieminister Beatrice Ask.

- Det är viktigt att inför Tysklands ordförandeskap i EU diskutera återvändandedirektivet som såväl Sverige som Tyskland har invändningar mot. Det är likaså angeläget att vi snabbt får igång det nya europeiska systemet för viseringar, VIS, säger migrationsminister Tobias Billström.


Kontakt:
Rickard Wessman
pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-261 26 17
rickard.wessman@justice.ministry.se

Markus Friberg
Pressekreterare hos Tobias Billström
08-405 57 96
0702-61 30 84
markus.friberg@justice.ministry.se