IT&Telekomföretagen

​Womentorpriset uppmärksammar förebilder i IT- och telekombranschen – här är årets finalister

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2016 07:00 CET

Hewlett Packard Enterprise Sverige, Agero, Pink Programming, Héléne Barnekow, Susanne de Boer och Myky Tran är alla finalister till årets Womentorpris. Priset tilldelas en individ och ett företag/organisation som bidragit till fler kvinnor på ledande positioner, och till att öka uppmärksamheten kring att jämställdhet leder till hållbar konkurrenskraft och ökad lönsamhet i IT- och telekombranschen.

Womentorpriset delas ut av IT&Telekomföretagen i samarbete med Computer Sweden i syfte att lyfta fram förebilder och inspirera företag i IT- och telekombranschen som vill arbeta systematiskt för att öka andelen kvinnor på ledande position. Womentorpriset 2016 delas ut i två kategorier, individ och företag/organisation. Finalisterna och vinnarna utses av en kvalificerad jury, utifrån förslag som kommit in genom en öppen nomineringsprocess. Vinnarna kommer att presenteras under IT&Telekomföretagens årliga branschträff IT&Telekomdagen i Stockholm den 9 november.

Mottagarna av Womentorpriset ska:

  • ha bidragit till att fler kvinnor innehar ledande positioner.
  • ha bidragit till att öka uppmärksamheten kring att fler kvinnor på ledande positioner leder till hållbar konkurrenskraft och ökad lönsamhet i IT- och telekombranschen.

Finalister och juryns motiveringar

Kategori företag/organisation

Hewlett Packard Enterprise Sverige har av juryn utsetts till finalist för att de så tydligt infört frågan om jämställdhet i såväl interna processer som företagskultur, och uppvisar en imponerande representation av kvinnor i sin ledningsgrupp, vilket många i branschen kan lära och inspireras av!

Agero har av juryn utsetts till finalist för att de genom att enträget, systematiskt och långsiktigt arbeta för jämställdhet kan visa på att också små företag kan göra stor skillnad - med 50 % kvinnliga ledare i företaget och i sin ledningsgrupp är Agero en verklig förebild!

Pink Programming har av juryn utsetts till finalist för att de på mycket kort tid och med enbart ideella insatser har gjort en imponerande och väldigt konkret insats för att säkra branschens fortsatta kompetensförsörjning och mångfald – genom att få kvinnor att bejaka sitt tekniska intresse och finna lusten och glädjen i programmering!

Kategori individ

Héléne Barnekow, VD Telia Sverige, har av juryn utsetts till finalist för att hon genom att aldrig tveka inför att poängtera vikten av jämställdhet i branschen och lyfta fram andra kvinnor, såväl externt som internt, så ansvarsfullt förvaltar både den makt och den roll som förebild hon har genom att inneha en av Sveriges tyngsta ledningspositioner.

Susanne de Boer, Försäljningsdirektör 3, har av juryn utsetts till finalist för att hon i sin roll som försäljningsdirektör har ökat andelen kvinnor i den egna säljledningen markant – från 33 till 66 % vilket i sig är för branschen anmärkningsvärt – och genom det utgör en inspirerande och motiverande förebild när det kommer till att lyfta fram kvinnor på chefsposition för hela branschen.

Myky Tran har av juryn utsetts till finalist för att hon, på helt ideell basis vid sidan av de egna studierna i teknisk fysik, genom en rad aktiviteter både agerat förebild och så konkret och inspirerande har bidragit till att förbättra såväl bristen på kvinnor i startup-världen som att intressera kvinnor för kodning genom att standardisera och skapa tillväxtmöjligheter för initiativet Pink Programming.

Juryn har utgjorts av:

Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen och vice VD Almega
Eva Halvarsson, VD Andra AP-fonden
Jonas Stier, professor i Interkulturella studier vid Dalarnas Högskola
Per Danielson, CCO IDG Sweden Editor-in-Chief Computer Sweden and TechWorld

Womentor är ett verktyg för att stödja företag i IT- och telekombranschen som vill arbeta systematiskt för att öka andelen kvinnliga chefer. De företag som deltar i Womentor tar aktivt ställning för och engagerar sig i att genomgå ett förändringsarbete, och inspirerar samtidigt andra i branschen att göra detsamma. Läs mer och se tidigare vinnare av Womentorpriset på www.womentor.se

IT&Telekomföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag från hela IT- och
telekomsektorn.
Tillsammans med våra medlemmar driver och utvecklar vi marknaden för IT och telekom.Vi är närmare 1200 medlemsföretag som tillsammans har omkring 100 000 medarbetare. IT&Telekomföretagen är en av sju samverkande bransch- och arbetsgivarorganisationer inom förbundsgruppen Almega. Läs mer om oss på www.itotelekomforetagen.se