Blownaway - Trum Managment AB

WonderBranding - Bli bättre på att nå kvinnor och öka tillväxten

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2010 16:42 CET

Michele Miller, kommer till Sverige. Hennes blogg WonderBranding har läsare från hela världen och har vunnit många priset. Hon har även skrivit boken ”The Soccer Mom Myth” som har prisats för sitt koncept kring hur man kommunicerar med kvinnor.

I Sverige är vi många som jobbar med att få fler kvinnor att se företagande som en intressant karriärväg. I Falun Borlänge-regionen har vi fokuserat på frågan, hur vi ska kommunicera för att intressera fler, framförallt kvinnor, för att köpa ett befintligt företag

-Vi har fördjupat oss i kommunikationen kring övertagande av företag och kommit fram till att den behöver förnyas om vi ska lyckas nå de kvinnor som bär på en dröm om eget företagande, säger Sara Bodin, projektledare.

Vi vill dela med oss av våra erfarenheter och har därför bjudit in Michele. Dessutom kommer en av Sveriges främsta föreläsare i ämnet Annika Dopping. Annika kommer att ge publiken insikter om könskritiska mönster som man kan han nytta av i sitt dagliga arbete med att nå kvinnor.

Övriga medverkande under dagen är:

-          Gunilla Thorstensson, programansvarig Främja kvinnors företagande, Tillväxtverket.

-          Sara Bodin, projektledare för projektet Att nå kvinnor, Falun Borlänge-regionen

-          Monica Rönnlund, VD Falun Borlänge-regionen

-         Cecilia Bjursell, projektledare Ta steget, Jönköpings Internationella Handelshögskola

För ytterligare info besök www.driveget.se/wonderbranding eller  kontakta

Sara Bodin

Projektledare

Falun Borlänge-regionen AB

Telefon:0243-73499

Mobil: 070-7350751

e-mail: sara.bodin@falunborlangeregionen.se

Falun Borlänge-regionen AB är ett fristående aktiebolag som driver frågor på eget initiativ och på uppdrag av ägarkommunerna. Bolagets verksamhet syftar till att bidra till att utveckla det regionala näringslivet och öka Falun Borlänge-regionens attraktionskraft.

Falun Borlänge-regionen AB bildades 2003 (under namnet Utvecklingsbolaget MittDalarna AB), för att driva utvecklingen framåt, av kommunerna Falun, Borlänge, Gagnef, Ludvika och Säter.