Work for you Sverige

Work for you tar initiativ till utvecklingscentrumet JobLab

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2013 13:28 CEST

Work for you tar initiativ till utvecklingscentrumet JobLab:

Var tid har sin Arbetsförmedling

Behovet av specialiserade arbetsförmedlare ökar i Sverige.
Tio procent av öppet arbetssökande har påbörjat en aktivitet hos en privat
arbetsförmedling, så kallade kompletterande aktörer.

-
Internationella erfarenheter visar att en mångfald av aktörer är det
effektivaste alternativet. Det är viktigt att klargöra vilka aktörer och
metoder som är effektivast i Sverige och utreda vilken typ av arbetsförmedling
vi vill ha och behöver i tider när arbetslösheten förväntas fortsatt vara hög,
säger Rasmus Rossi vd för Work for you.

-
Vi är en leverantör av arbetsmarknadstjänster för dem som står längst ifrån
arbetsmarknaden, fortsätter Rasmus Rossi. Vi ser nödvändigheten att alla
aktörer tar ett helhetsansvar.

Work
for you tar därför nu initiativet till att bilda JobLab, ett utvecklingscentrum
för arbetsförmedlingar

-
Vi kompletterande aktörer har svårt att bedriva en långsiktigt hållbar
verksamhet eftersom ryckigheten är stor med korta avtalstider och ovisshet om
spelreglerna för framtiden, fortsätter Rasmus Rossi. Till JobLab bjuder vi in
samtliga seriösa arbetsförmedlingar och andra intressenter till ett
informations- och erfarenhetsutbyte. Vår ambition är att skapa ett forum för
metodutveckling, uppföljning och kvalitetssäkring med stort mervärde för
arbetsförmedlare, arbetssökande och arbetsgivare.

-
Specialisering, möjlighet att utveckla egna koncept, ta del av forskning, lära
av varandra, utveckla nya metoder saknas i stor utsträckning inom nuvarande
ramar. Den övergripande målsättningen är att minska arbetslösheten genom att
förbättra matchningen. Jag är övertygad om att en mångfald av utövare med olika
kompetenser och erbjudanden förbättrar möjligheten för arbetssökande att finna
arbete. Ett bredare utbud av specialiserade arbetsförmedlingar underlättar för arbetsgivare
att finna rätt arbetskraft, avslutar Rasmus Rossi

För
ytterligare informationRasmus
Rossi, vd Work for you  0704
568733, rasmus.rossi@workforyou.se


Work for you startades 2005 och blev 2008 en av de första fristående jobbförmedlingarna i landet. Work for you arbetar på uppdrag av Arbetsförmedlingen, som s.k. kompletterande leverantör. I dag finns Work for you på över 50 orter i landet, med över 200 medarbetare.