BelBin Assessment

Workshop den 23 mars på Villa Pauli

Press Release   •   Jan 27, 2010 00:02 CET

Det låter som en självklarhet att den investering du har
gjort i dina säljares träning inte betalar sig förrän de
har tagit kontakt med tillräckligt många möjliga kunder.
Lika självklart är det att du får dina säljare att använda
det de har lärt sig.
I verkligheten har de flesta inte förmåga att använda
sin träning fullt ut. De säljer inte tillräckligt mycket för
de har inte tillräckligt många människor att sälja till.
Istället för att ta kontakt med kunder och möjliga kunder
och därmed bygga säljande relationer gör de andra
saker.
De gör andra saker för att de har hinder mot att ta kontakt.
Vi kallar det säljhinder och det finns tolv av dem.
Dessbättre har vi metoder och verktyg för att ta reda
på vem som har drabbats av vad och framför allt för att
göra något åt det.
Att arbeta bort hinder och att styra mot en ökad produktivitet
betyder i de flesta företag en ökning av intäkterna.
I många företag ger det ordentliga ökningar.
Den 23 mars har du möjlighet att träffa fyra personer
som har lyckats förändra pilens riktning och som berättar
hur det gick till. Då vet du också hur du kan få dina
säljare att sälja mer.

En viktig uppgift för dig som professionell chef inom försäljning är
att få dina säljare att använda det de har lärt sig. Det spelar ingen
roll hur bra träning de har. Investeringen betalar sig inte förrän dina
säljare har tagit kontakt med tillräckligt många möjliga kunder.
Det flesta gör inte det för de kan inte. 80 procent av alla som börjar
en säljkarriär överlever inte det första året. Förklaringen är enkel. De
säljer inte tillräckligt mycket. Och de säljer inte tillräckligt för de har
inte tillräckligt många människor att sälja till. Vilket de inte har för
att de inte arbetar upp tillräckligt många prospekts varje dag. De gör
andra saker.
Anledningen är hinder. Hinder mot att ta kontakt. De har drabbats
av säljhinder. Det finns 12 olika säljhinder. Men det finns sätt att ta
reda på vem som har drabbats av vad och framför allt att göra något
åt det.
Att arbeta bort hinder och att styra och leda mot en ökad produktivitet
betyder i de flesta företag en ökning av intäkterna. I många
företag ger det ordentliga ökningar. Den 23 mars har du möjlighet
att träffa fyra chefer som har lyckats förändra pilens riktning. De
berättar hur det gick till. Då vet du också hur du kan få dina säljare
att sälja mer.

Medverkande

Christer B Jansson, chefstränare och VD på
BelBin Svenska AB.
Föreläser om forskningen inom Sales Call Reluctance,
säljhinder som påverkar produktiviteten i
säljarens kontaktskapande men som också blöder
in i säljprocessen och påverkar kvaliteten i själva
säljandet.

Johan Söderström, verksam i Randstad samt
i sitt eget företag emprove.
Johan arbetar med vinnande företagskultur, mentorskap
samt sälj- och ledningsutbildning.

Stefan Thorberg, Inspiration Director, Inspiration
Company.
Hjälper företag med kundklubbar, lojalitetsprogram,
motivationsprogram och säljtävlingar som
bygger relationer, bidrar till att överträffa målen
och skapar glädje.

Thorbjörn Skymning, Partner i GAIA
Leadership.
Arbetar framgångsrikt med säljutveckling genom
att göra säljhinder tydiga, arbeta bort dem och
skapa motivation hos säljaren att förbättra sina
resultat.

Joakim Lönn, partner Lysande Utsikter AB.
Hjälper företag att öka sin försäljning genom att
stärka den säljande kulturen och ge säljare, chefer
och människor tillgång till hela sin kompetens.

Övriga detaljer som tid, plats och pris se inbjudan.

BelBin Svenska AB, Box 242, 183 23 Täby, www.belbin.se, info@belbin.se, tel 08-446 49 40. BelBin Svenska AB är i Skandinavien det ledande företaget på tester för säljares produktivitet och olika team effektivitet. Vi representerar Dr M Belbins forskning om Vinnande Mangement Teams och George W Dudley och Shannon Goodsons forskning om säljhinder. Tester vi säljer är Belbins teamrollanalys Interplace och tester för att mäta säljhinder och kontakthinder. Vi har idag många erfarna skickliga konsulter som behärskar våra verktyg och som därmed kan åstadkomma stor skillnad i produktivitet hos både säljare som i olika team konstellationer. Då våra leverantörer är forskningsföretag dyker det konstant upp nya rön att förhålla sig tll.