PT Konsult&Coaching

Inbjudan till Workshop PulsAnalys i Storfors den 18/10 samt den 9/11.

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2010 18:11 CEST

Investering för framtiden. Företags- och organisationsutveckling.

Måndag den 18 oktober kl 13 – 16.30.       Tisdag den 9 november kl 13 - 16.30.

Plats Storfors, Folketshus.

Kostnadsfritt, anmäl ditt deltagande här >>

Under hösten 2010 genomförs dessa två Workshops med inriktning på företags- och organisationsutveckling.

Föreläsare är Alf Hellström från PulsAnalys AB i Stockholm.

Om Pulsanalys.

Ta vara på, inspirera och utveckla dina egna och andras beteenden med hjälp av PulsAnalys.
DISC (Dominance, Influence, Steadiness och Conscientiousness) bygger på Dr. William Moulton Marstons grundteorier som är ett internationellt erkänt och flitigt använt redskap för personprofilsanalyser.

Verktygen som finns inom PulsAnalys (PPI, TPI, JPI) kan användas var för sig eller flera tillsammans, till olika användningsområden och behov.

Börja med att definiera i vilket syfte du vill använda analysen och därmed vilken/vilka profilindex du vill använda.

När används PulsAnalys

  • Personlig utveckling och motivation
  • Grupp- och team utveckling
  • Inventering av personalresurser
  • Rekrytering och urval, externt och internt
  • Medarbetar- eller utvecklingssamtal
  • Chef- och ledarutveckling
  • Relations- och konflikthantering
  • Stresshantering
  • Kommunikation och feedback

Kontakta Peter Lövgren för intresseanmälan samt mer information:

Vid frågor kontakta mig

Information:

Pulsanalys AB

PT Konsult&Coaching