Compare Karlstad

Workshop ska få samverkande parter att ”tala samma språk” kring test av vård-IT

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2012 08:05 CET

Vad betyder ”test av IT-tjänster i vården” för dig? Vilka testtjänster behöver du utifrån dina behov? Och hur ska de förpackas, säljas och levereras för att passa dina intressen?

Samverkan är viktigt – men inte helt okomplicerat när samverkande partner har olika drivkrafter. Därför kommer frågorna att diskuteras gemensamt på en workshop som Nordic MedTest arrangerar den 17-18 december i Karlstad. Inbjudna är kunder/användare (vårdgivare) och systemleverantörer (IT-företag) inom vård-IT som tillsammans med testaktörer vill samverka för mer och säkrare IT i vården.

Nordic MedTest är ett idékoncept som bygger på bred och nationell samverkan kring tjänster relaterade till test av programvarusystem som används av olika vårdgivare. Målsättningen är att utveckla och etablera ett nationellt testcenter för vård-IT – ett offentligt lett, leverantörsoberoende och öppet testcenter där företag i samverkan med landsting och kommuner kan utveckla, testa och på ett säkert sätt införa nya och innovativa IT-tjänster. Här ska kunderna - dels vårdgivare som beställare; dels IT-företag som systemleverantörer - erbjudas de testtjänster som behövs med hög kvalitet och leveranssäkerhet från ett och samma ställe.

Området test av programvaror är stort och brett med många aspekter som man kan tänkas vilja testa i ett system. Vi behöver kunskapen, erfarenheterna och kreativiteten från alla samverkande parter för att hitta de rätta kommersiella erbjudanden.

Området samverkan mellan vårdgivare, systemleverantörer och testaktörer är också stort och brett med många kollisionsrisker mellan olika drivkrafter. Vi behöver stöd och hjälp med stor öppenhet från alla samverkande parter för att lyckas med detta.

I gengäld erbjuder vi alla medverkande parter full insyn och medverkan i projektet med stora möjligheter att påverka utvecklingen av Nordic MedTest och bidra till de testtjänster som ska erbjudas.

Välkomna att blir en del av Nordic MedTest redan nu!

.......................................................................

Nordic MedTest: Workshop 17-18 december:

 • Tid: Måndag 17 dec kl 11:30 – Tisdag 18 dec kl 13:00 (lunch till lunch-möte)
 • Plats: Stadshotellet, Karlstad
 • Kostnadsfritt med undantag av eventuell övernattning
 • Vid behov av övernattning rekommenderas Elite Stadshotell Karlstad. Boka direkt via mail info.karlstad@elite.se eller telefon 054-29 30 00. Ange "Nordic MedTest" vid bokningen för rabatt på hotellrummet (925 SEK för enkelrum standard).
 • Anmälan senast fredag 14 december via denna länk >>

.......................................................................

Syfte och upplägg med workshopen:

Syftet med workshopen är att representanter för målgrupperna träffas och diskuterar fram en gemensam bild av ”nu-läge” och ”önskat läge” för ett nationellt testcenter – och hur parterna tillsammans kan nå dit.

Steg 1: Vad betyder ”test av IT-tjänster i vården” för dig?

Vår uppfattning är att det inte finns en enhetlig bild av vad test inom vård-IT är mellan vårdgivare, systemleverantörer och testaktörer. Därför blir första steget i workshopen att reda ut begreppen och enas om gemensam terminologi och definitioner av testtjänster – acceptanstest, användbarhetstest, integrationstest, och många fler.

Steg 2: Vilka testtjänster och/eller typ av verktyg behövs i ett nationellt testcenter?

Vår uppfattning är att vårdgivare, systemleverantörer och testleverantörer inser behoven av många olika testtjänster, men vi tror inte att dessa så enkelt låter sig beskrivas. Därför blir andra steget i workshopen att klargöra och beskriva vilka delar av beskrivningen från Steg 1 som bör finnas med i ett nationellt testcenter liksom vilka kompletterande tjänster och aktörer som kan stärka konceptet.

Steg 3: Hur ska testtjänsterna förpackas, säljas och levereras för att passa dina intressen?

Vår uppfattning är att vårdgivare, systemleverantörer och testleverantörer sannolikt har olika uppfattningar om hur testtjänsterna ska förpackas, säljas och levereras. Därför blir tredje steget att tillsammans ta fram relevanta, intressanta och säljbara sätt att paketera testtjänsterna (enligt diskussionerna i steg 2) – fyllda med befintliga och/eller nya komponenter från medverkande testleverantörer.

Målsättning: Efter workshopen ska vi tillsammans ha definierat ett antal testtjänster med en beskrivning som är förståelig för alla och paketerade på ett sätt som gör dem attraktiva för både vårdgivare som beställare och IT-företag som systemleverantörer. Med dessa tjänster som "basutbud" inleder vi tillsammans med testaktörer en långsiktig utvecklingsprocess där varje samarbetspartner till Nordic MedTest förbinder sig att leverera uppdaterade och kvalitetssäkrade komponenter för maximal kundnytta som lever upp till Best Practice i branschen.

.......................................................................

Mer om Nordic MedTest-projektet:

Nordic MedTest är ett projekt som bygger på samverkan mellan vårdgivare och IT-företag med stöd av forskare kring ett gemensamt mål – att kunna erbjuda mer och säkrare IT i vården. Samverkan är viktigt – men inte helt okomplicerat när samverkande partner har olika drivkrafter: Vårdgivare drivs av patientnyttan; IT-företag drivs av affärsnyttan; Forskare drivs av vetenskapsnyttan.

Den stora utmaningen i ett projekt som Nordic MedTest ligger i att få dessa drivkrafter att samverka kring ett gemensamt mål - att bygga upp ett nationellt testcenter för vård-IT. En förutsättning för att lyckas med detta är att ”alla talar samma språk”. Därför behöver de samverkande parterna definiera och klargöra vad de menar med ”test av IT-tjänster i vården” - och utifrån detta diskutera vilka testtjänster som behövs, vilka komponenter som behövs i dessa tjänster samt hur dessa ska förpackas, säljas och levereras.

Målgrupper:

Nordic MedTest är ett projekt som vänder sig till tre målgrupper – två kundgrupper (vårdgivare och systemleverantörer) och en grupp med testaktörer som ska bidra med de tjänster som ska erbjudas kunderna:

 • Vårdgivare (landsting, kommuner och privata aktörer) som behöver testtjänster för att minska riskerna för fel och haverier orsakade av IT i vården.
 • Systemleverantörer: Företag som behöver testtjänster för att kvalitetssäkra befintliga IT-system men också för att kvalificera nya och innovativa IT-tjänster för vården.
 • Testaktörer för vård-IT: Företag som har tjänster, produkter och infrastruktur kring test av IT-system som kan passa in i ett nationellt testcenter för vård-IT.

Nordic MedTest är en gemensam satsning som Landstinget i Värmland, IT-stiftelsen Compare Karlstad och Karlstads universitet gör kring test av IT-system i hälso- och sjukvården med nationellt stöd från innovationsmyndigheten VINNOVA, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP).

Nordic MedTest syftar till:

 • Ökad patientsäkerhet - genom att testa och kvalitetssäkra både funktionalitet och användarvänlighet innan IT-system tas i drift.
 • Mer vård för skattepengarna – genom öppen samverkan mellan IT-användare och IT-leverantörer kring utveckling och införande av nya IT-tjänster i vården.
 • Nya globala affärsmöjligheter – genom att ge svenska vårdgivare och IT-företag en ledande position på en snabbväxande marknad för kvalitetssäkrad eHälsa.

Projektets webbplats: www.nordicmedtest.se