MKFC Cloud Campus

Workshops för förändring i Zambia börjar med barn och skola

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2009 10:31 CET

–Det är lätt att vara glad! säger Tuomas Erkkilä, MKFC Helsinki College, efter att ha  genomfört en första serie workshops i Zambia.

Deltagarna är lärare från Zambia och arbetet går ut på att att föra in action learning på skolans agenda. Innehållet fokuseras på hälsa, hygien, sanitet som handhygien, toaletter, rent dricksvatten, malariabekämpning genom ändringar i närmiljön mm.  Barnen lär sig i skolan hur man gör och varför, och tillsammans med föräldrar och nyckelpersoner genomförs konkreta förändringar i byar och lokalsamhällen.

–Varje workshop väckte nya frågor och visade på nya behov, fortsätter Tuomas. Intresset och engagemanget är mycket stort. Vid utvärderingen gavs höga betyg och alla vill fortsätta arbetet.

Som stöd har MKFC producerat en handbok, som är en hjälp i lärarnas arbete både gentemot barnen och och byn i stort. Ungefär 70 personer har deltagit i workshopparna.

Olle Lundberg