RFSL

​World Aids Day: Ny nationell hiv-strategi behövs och smittskyddslagstiftningen måste förändras

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2015 11:30 CET

Idag är det World Aids Day. RFSL kräver att regeringen skyndar på arbetet med att se över smittskyddslagen, att en ny nationell strategi på hivområdet tas fram och att arbetet mot stigma intensifieras.

Den gällande smittskyddslagen är från 2004 och baserade sig på den då tillgängliga kunskapen om hiv och överföringsrisker. Mycket har hänt sen dess, och i oktober 2013 lanserade Folkhälsomyndigheten kunskapsunderlaget "Smittsamhet vid behandlad hivinfektion”. Där slår myndigheten fast att risken för att överföra hiv genom sexuell kontakt vid välfungerande behandling, när kondom används, är närmast obefintlig. Risken bedöms även som mycket liten om kondom inte används. I Sverige har över 95 procent av de som fått en hivdiagnos en välfungerande behandling. Forskning visar däremot att det kan leva över 1 500 personer i Sverige som inte vet om sin positiva hivstatus. De som inte vet om att dom lever med hiv går heller inte på någon behandling och i de flesta fall är det dessa som överför viruset till någon annan.

- Den nya kunskapen vi nu har om överföringsrisker bör bidra till en förändring av smittskyddslagens utformning. RFSL har i ett flertal år arbetat för en översyn av lagen. Ett av skälen är det faktum att de som lever med hiv i Sverige, och som vet om sin status i princip inte kan överföra viruset till någon annan. Lagstiftningen speglar inte verkligheten, säger Christian Antoni Möllerop, vice förbundsordförande i RFSL.

2016 löper den gällande nationella strategin på hiv-området (Prop. 2005/06:60) ut. Sverige har, genom internationella avtal förpliktigat sig till att ha nationella styrdokument för hivpreventionen och det är därför brådskande att en ny strategi tas fram.

- Det är viktigt att en ny nationell strategi tas fram. Inte bara för att Sverige har förpliktigat sig att ha en sådan strategi, men för att hivpreventionen behöver tydliga mål samt ett nationellt styrdokument som för fram vikten av att rikta insatserna mot de grupper som löper högst risk att få viruset överfört. Globalt och i Sverige är en av dessa grupper män som har sex med män, säger Christian Antoni Möllerop.

Studier visar att allmänhetens kunskap om hiv är låg. Låg kunskap leder även till stigmatisering av personer som lever med hiv. RFSL anser därför att särskilda insatser över längre tid måste genomföras för att öka allmänhetens kunskaper om viruset, och således bidra till att reducera stigmatiseringen av personer som lever med hiv.

- Folkhälsomyndigheten driver i dessa dagar en nationell informationsinsats som syftar till att öka kunskapen om hiv. RFSL stödjer kampanjen, men hoppas att detta bara är början på långsiktiga informations- och kunskapshöjande insatser. Det är oerhört viktigt att man slår hål på de myter, och den okunskap som ännu finns om hiv, säger Christian Antoni Möllerop. 

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt påverkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.

Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se