World Class

World Class fokuserar på ett mindre antal marknader.

Pressmeddelande   •   Aug 03, 2012 16:21 CEST

World Class Seagull International (WCSI) har som ett led i att fokusera på ett mindre antal marknader genomfört följande:

  • Avvecklingsprocess utav verksamheten i Polen har inletts.
     
  • Avtal har ingåtts om att avyttrat verksamheterna i Kroatien, Paris, Ungern samt Tjeckien.försäljningen beräknas vara slutförd 1:a september. Vissa av de avyttrade verksamheterna kommer att övergå i Franchise och fortfarande bära namnet World Class.

Samtliga avyttrade/nedlagda verksamheter har under de senaste åren redovisat förlust och försäljningen genererar inte någon betydande intäkt för WCSI. Bolaget kan heller inte utesluta att det kan uppstå en del oförutsedda kostnader i samband med transaktionerna ovan. WCSI kommer fortsatt att driva gymverksamhet i Rumänien och Sverige samt ett gymutrustningsföretag med säte i Tjeckenen. Den nya reducerade organisationen har väsentligt förbättrade möjligheter att om inte under 2012 så under 2013 redovisa ett positivt resultat före skatt

För ytterligare information kontakta:
Mikael Fredholm CEO,
Tel: 0040-727811777
Mikael.Fredholm@Worldclass.ro

Certified adviser på OMX First North
Thenberg Fondkommission AB
www.thenberg.se
Tel: 08-545 845 00