Hjärnkoll Stockholm

World Mental Health Day 10/10 med tema Självmord: Hör Jonas, 21, berätta

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2019 14:00 CEST

World Mental Health Day
Den 10/10 är det World Mental Health Day, instiftat av världshälsoorganisationen WHO. I år är temat MENTAL HEALTH PROMOTION AND SUICIDE PREVENTION. Hjärnkoll Stockholm har därför skapat en föreläsningsserie om psykisk ohälsa i samarbete med Stockhoms Stadsmission. Under tio kvällar kan man lyssna på personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa på olika teman:
https://simplesignup.se/event/155362-10-livsberaettelser-om-psykisk-ohaelsa-i-st-paul

Föreläsningarna är helt gratis och syftet är att sprida kunskap och motverka fördomar om psykisk ohälsa.

Lyssna på Jonas:
Den 15/10 föreläser Jonas på temat Självmord. Med stor insikt berättar han om varför han försökte ta sitt liv, men också om vägen tillbaka och strategierna som hjälper honom att välja livet, dag efter dag.

Jag måste ta hand om mig själv för att kunna leva med mig själv. Ingen annan kan göra det jobbet åt mig, säger Jonas.

Läs hans berättelse här:
https://vagaprata.nu/berattelser/jag-maste-ta-hand-om-mig-sjalv-for-att-kunna-leva-med-mig-sjalv-ingen-annan-kan-gora-det-jobbet-at-mig%ef%bb%bf/

För kontakt med Jonas:

Lou Rehnlund: 0703695118

lou.rehnlund@hjarnkollstockholm.se

Med vänlig hälsning,

Lou Rehnlund
Regional samordnare
Hjärnkoll Stockholms Län
079 341 6596
www.hjarnkollstockholm.se

Hjärnkoll Stockholm arbetar för att sprida kunskap och motverka fördomar om psykisk ohälsa, med hjälp av den egna berättelsen. Här har vi närmare 100 utbildade ambassadörer som föreläser, deltar i samtal, fokusgrupper och paneldebatter på aretsplatser, skolor, myndigheter och andra sammanhang kring psykisk ohälsa, för att dela sina erfarenheter