Statistiska centralbyrån, SCB

World Statistics Day: Europastatistik: en informationskälla för alla

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2010 09:43 CEST

Den 20 oktober firas World Statistics Day för första gången. Syftet är att belysa betydelsen av den officiella statistiken för vårt samhälle. På EU-nivå har de nationella statistikbyråerna, tillsammans med Eurostat, ansträngt sig i mer än 50 år för att producera pålitlig och jämförbar statistik. Nuförtiden används statistik om Europa på många sätt och av allt fler användare.

För att uppmärksamma denna dag så har Eurostat, EU:s statistikmyndighet, och statistikbyråerna i de 27 medlemsländerna, som tillsammans utgör ESS, European Statistical System, beslutat att gemensamt ge ut detta pressmeddelande. Syftet är att visa på betydelsen av den europeiska officiella statistiken.

Därför är officiell statistik för Europa viktig

Europastatistik har två egenskaper som gör den oersättlig. För det första skapar den ett genomsnitt för hela EU. Den ger också jämförbara data för varje medlemsland som hjälper till att belysa likheter och olikheter inom Unionen. Europeisk statistik finns inom en mängd olika områden – offentliga finanser, priser, utrikeshandel, arbetsmarknad, sjukvård och utbildning för att nämna några.

Att beskriva “Medelsvensson” i Europa är ett lättsamt exempel på nyttan med statistiken. “Hon” är 42 år gammal och kan förvänta sig att leva ytterligare 41 år. Hon födde sitt första barn vid 28 års ålder och har i genomsnitt 1,56 barn. Hon jobbar 33 timmar i veckan inom offentlig sektor och är gymnasieutbildad. “Han” är 39 år och kan förvänta sig att leva lika länge till. Han jobbar inom privat tjänstesektor omkring 40 timmar i veckan och har minst en gymnasieutbildning. Naturligtvis tjänar dessa uppgifter enbart som en ungefärlig måttstock som man kan jämföra sig med.

Användarna varierar från EU-kommissionärer och regeringar till studenter och företag

Idag spelar europastatistik en viktig roll i att vägleda regeringar och att ge beslutsunderlag till företag. Statistiken gör det också möjligt för medborgarna att bedöma framsteg och jämföra sig med medborgare i sitt eget och andra länder.

Exempelvis så använder sig Europeiska kommissionen av regional statistik när de ska bestämma fördelningen av regionala bidrag. När det gäller ekonomi spelar harmoniserad prisstatistik en viktig roll när centralbankerna ska fatta sina räntebeslut. Företag inom import och export använder sig av utrikeshandeln när de ska söka nya affärsmöjligheter inom EU:s inre marknad. Medborgare i olika europeiska länder kan jämföra skatter och arbetslöshet i deras eget land med andra medlemsländer.

Under nästa år kommer en ny folkräkning att lanseras i alla medlemsländer och resultaten av dessa folkräkningar kommer att på nationell nivå vara av stor vikt för beslut som berör placering av offentlig infrastruktur (skolor, sjukhus, energi tillgång, transporter.) På EU-nivå kommer folkräkningen bidra till att avgöra hur stort inflytande olika länder ska ha i Europeiska rådet.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.


Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Kommunikationsavdelningen
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 947 03


Förfrågningar

Nizar Chakkour
Tfn 08-506 944 44
E-post nizar.chakkour@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.