FORCE Technology Sweden AB

WPS Online - Ny tjänst för svetsande företag

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2013 13:38 CET

FORCE Technology presenterar en ny webbaserad tjänst, WPS Online, för procedurkvalificeringar och svetsdatablad. WPS Online reducerar arbetstiden för att ta fram ett svetsdatablad (WPS) med upp till 90 %. Tjänsten är helt ny och är den enda i sitt slag på svenska marknaden.

Fördelarna är att det blir ordning och reda och ökad tillgänglighet. Alla nya procedurkvalificeringar (WPQR) lagras i WPS Online så att arbetet med att ta fram WPS’er kan påbörjas direkt. Alla gamla WPQR kan överföras till WPS Online, oavsett leverantör.

Lars Cantzler, svetstekniker på BT Products AB har provat WPS Online
”Det är intressant för branschen och underlättar arbetet. Det blir mycket lättare att göra svetsdatablad (WPS’er). Systemet säger till om något saknas eller är fel. Det blir lättare att upprätthålla rätt underlag och man behöver inte bläddra i pärmar längre”, säger Lars, som ser fram emot att komma igång i full skala med WPS Online.

Åke Moen på FORCE Technology menar att WPS Online spar mycket tid vid handläggningen av svetsprocedurer. ”Det blir dessutom en kvalitetssäkring när man skapar WPS’er i WPS Online. I och med att allt ligger åtkomligt via internet så ökar tillgängligheten. Jag tror att WPS Online är vad svetsbranschen behöver. Det kommer att frigöra tid för Svetsansvariga och höja kvaliteten på underlag. Helt enkelt en investering som snabbt betalar sig”, säger Åke.

Men som i all verksamhet kräver även WPS Online en viss kompetens av användarna för att komma till sin fulla rätt. ”Här kan vi hjälpa till med utbildning och rådgivning för användarna”, avslutar Åke Moen på FORCE Technology.

Vi kommer att hålla ett antal seminarier som presenterar tjänsten. Läs mer i WPS Online broschyren.

För mer information kontakta:
Åke Moen 070-680 24 10, amo@force.se
Verdandi Thidé 070-376 74 83, vet@force.se


FORCE Technology är en av de största i Skandinavien inom teknisk kontroll, besiktning, certifiering och verksamhetsutveckling. Vi överför tekniska kunskaper till praktiska och kostnadseffektiva lösningar. Koncernen består av ca: 1 200 medarbetare, varav cirka 240 finns på 23 orter runt om i Sverige. Verksamhetsområdena är optimering av produktion och processer, materialutnyttjande, skydd och analys, fartyg och offshore, Integrity Management, Inspektion, provning, besiktning, kalibrering, verifiering och certifiering, Sensorteknikutveckling och tillämpning, Optimering och utveckling av driftledningssystem samt Energi, klimat och miljö.