WSP

​WSP tilldelas ramavtal i projekt- och byggledning hos Stockholm Vatten och avfall

Pressmeddelande   •   Jun 28, 2019 07:47 CEST

Genom de nyvunna ramavtalen får WSP fortsatt förtroende att vara leverantör inom projekt- och byggledning hos Stockholm Vatten och Avfall. 

Ramavtalen föregicks av en gedigen upphandling i hög konkurrens.

– Att WSP får fortsatt förtroende av Stockholm Vatten och Avfall är ett kvitto på att vi har ett attraktivt och konkurrenskraftigt erbjudande inom projekt- och byggledning. WSP är stolta över att få vara med och bidra i Stockholm Vatten och Avfalls framtida investeringar för ett hållbart och framtidssäkrat samhälle, vilket är helt enligt med WSPs egna målsättningar, säger Christoffer Hultkrantz, avdelningschef på WSP.

Stockholm Vatten och Avfall äger och sköter ledningsnät och anläggningar för vatten, avlopp och avfall i Stockholm och Huddinge. De ansvarar för att tillgodose både nuvarande och framtida invånares behov genom långsiktiga projekt som lever upp till hårda miljökrav och hållbara kretslopp.

WSP har cirka 200 konsulter specialiserade på Projekt- och Byggledning inom Stockholmsregionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Christoffer Hultkrantz, avdelningschef Energi- & Infrasystem WSP
Telefon +46 701 04 31 51
E-post christoffer.hultkrantz@wsp.com

Om WSP

WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Tillsammans har vi 48 000 medarbetare på över 550 kontor i 40 länder. I Sverige har vi omkring  4 200 medarbetare på ett 50-tal kontor.