Attac Sverige

WTO:s sjunde toppmöte – ett hot mot klimatmötet

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2009 11:32 CET

När alla ögon är riktade mot Köpenhamn och det stundade klimatmötet pågår just nu förhandlingar i WTO:s högsta organ, ministerkonferensen. Tio år efter Seattle och fyra år efter den senaste ministerkonferensen i Hong Kong har WTO sitt sjunde toppmöte i Genève. Trots att mötet inte direkt berör miljöfrågan kan utgången av mötet ha stor betydelse för den framtida miljödebatten. Attac är mycket oroade för de effekter mötet kan få på de globala miljösatsningarna.

Historien har visat att den ensidiga handelspolitik WTO för står i konflikt med miljön. Transporterna har ökat och nationella miljölagar har fått ge vika för den fria marknaden. Exempelvis ansågs USA:s försök att skydda utrotningshotade sköldpaddor genom ett förbud mot viss räkfångst strida mot WTO:s regelverk. EU har varit tvungna att acceptera import av allt hormonbehandlat kött och USA var tvungna att ändra sin stadga för renare bensin.

 I tider då marknaden är i kris, världen står inför en klimatkris, finanskris och matkris skulle man kunna anta att WTO hade tänkt om och omvärderat ”den enda vägens politik”, inget tyder dock på detta. (Då WTO är en mycket sluten organisation med liten insyn är det svårt att helt veta vad som står på agendan men det finns inga rapporter eller indicier på en kursändring.) WTO har visserligen propagerat för en miljösatsning men den verkar främst röra pappersförbrukningen under själva mötet.

 Attac hade välkomnat en mer nyanserad bild av marknadens effekter och en diskussion kring konsekvenserna av den handelspolitik som har bedrivits. Attac har ställt sig positiva till den debatt som bland annat har förts under G20-mötena och bland världens ledande politiker kring en mer reglerad finansmarknad med förslag på globala transaktionsskatter och hårdare kontroller av skatteparadis. Vi undrar varför det inte verkar finnas något utrymme för denna diskussion under WTO-mötet.

 Det finns en stor risk att WTO-mötet blir ett nederlag för miljön och att detta möte kommer att kasta en skugga på Köpenhamnsmötet nästa vecka. Den globala handelspolitiken och den globala miljöpolitiken hänger ihop och en enkelspårig handelspolitik kan stjälpa goda miljömål. Attac menar att det är dags att vi öppnar upp för en diskussion om en mer miljövänlig handelspolitik

Kontaktperson: Åsa Ågren, asaagren@gmail.com, 0739-844799