E.ON Sverige AB

Wulf Bernotat omvaldes till ordförande i E.ON Sverige

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 16:10 CEST

Vid konstituerande styrelsesammanträde efter E.ON Sverige ABs årsstämma på onsdagseftermiddagen omvaldes Dr. Wulf Bernotat, Düsseldorf, till ordförande i E.ON Sverige ABs styrelse. Till vice ordförande omvaldes Bård Mikkelsen, Oslo.

Vid årsstämman tidigare i eftermiddag omvaldes Göran Ahlström, Wulf Bernotat, Stein Dale, Hans Michael Gaul, Sigrun Hjelmquist, Bård Mikkelsen, Ilmar Reepalu och Johannes Teyssen.

Arbetstagarrepresentanter i E.ON Sverige ABs styrelse är ordinarie ledamöterna Inga-Lill Johnsson, Löddeköpinge, Roland Larsson, Oxie och Per-Anders Svensson, Landskrona. Suppleanter är Michael Andersson, Örebro, Conny Lennartson, Nybro, och Hans Widgren, Malmö.

E.ON Sverige ABs årsstämma godkände styrelsens förslag till utdelning om 8 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen är den 2 maj 2006. VPC beräknas sända ut utdelningen den 5 maj 2006.

Utsänt av:
E.ON Sverige AB (Publ)
Kommunikation
Johan Aspegren

Wulf Bernotat reelected Chairman of E.ON Sverige

At the statutory Board meeting following E.ON Sverige AB’s Annual General Meeting on Wednesday afternoon, Dr. Wulf Bernotat, Düsseldorf, was reelected Chairman of the Board of E.ON Sverige AB. Bård Mikkelsen, Oslo, was reelected Deputy Chairman.

At the Annual General Meeting earlier in the afternoon, Göran Ahlström, Wulf Bernotat, Stein Dale, Hans Michael Gaul, Sigrun Hjelmquist, Bård Mikkelsen, Ilmar Reepalu and Johannes Teyssen were reelected.

The employee representatives on E.ON Sverige AB’s Board are Inga-Lill Johnsson, Löddeköpinge, Roland Larsson, Oxie and Per-Anders Svensson, Landskrona. The deputies are Michael Andersson, Örebro, Conny Lennartson, Nybro, and Hans Widgren, Malmö.

E.ON Sverige AB’s Annual General Meeting approved the Board’s proposal of a dividend of SEK 8 per share. The record date for the dividend is May 2, 2006. VPC expects to pay the dividend on May 5, 2006.

Issued by:
E.ON Sverige AB (Publ)
Communications
Johan Aspegren