Världsnaturfonden WWF

WWF: Fortsatt kalkbrytning i Ojnareskogen stort nederlag för naturvården

Pressmeddelande   •   Jun 02, 2014 15:37 CEST

Idag har Mark- och miljödomstolen i Nacka gett klartecken för kalkbrytning i Bungetäkten på Gotland. Årligen ska hela 2,5 miljoner ton kalksten brytas under cirka 25 år. Världsnaturfonden WWF är mycket kritisk till beslutet som visar att det lagliga skyddet av Europas finaste Natura 2000-områden inte fungerar.

– Vi är självklart mycket ledsna över dagens besked. Kalkbrytning i Ojnareskogen skulle inte bara förstöra ett stycke unik svensk natur och riskera dricksvattnet – utan är även en stor förlust för Europa. WWF utsåg Ojnareskogen till en Svensk Pärla 2013. Den bör bevaras för framtida generationer – men riskerar nu att utraderas för all framtid, säger Tom Arnbom, naturvårdsexpert på WWF.

Ojnareskogen på norra Gotland har varit föremål för en av Sveriges största miljöstrider. Konflikten står emellan bevarande eller exploatering av Bungetäkten, där företaget Nordkalk ansökt om tillstånd för kalkbrytning. Motståndet mot kalkbrottet blev rikskänt sommaren 2012 genom stora demonstrationer.

– Domen är en skrämmande bekräftelse på att den svenska miljölagstiftningen inte räcker till för att skydda naturen mot exploateringsintressena, säger Olof Söderdahl, Föreningen Bevara Ojnareskogen.

Ojnareskogen är ett område med mycket höga naturvärden och en unik förekomst av växter och djur. Delar av vattnet från denna skog rinner ned till naturreservatet och sjön Bästeträsk, och ett kalkbrott skulle riskera vattentillförseln. Här planeras en framtida nationalpark och dricksvattentäkt.

– Rättsprocessen med Nordkalk är den tredje på åtta år i miljödomstolarna. Det går inte att tolka på annat sätt än att miljöbalken är satt ur spel, säger Lisa Wanneby från Urbergsgruppen.

Ojnareskogen angränsar till två Natura 2000-områden, som hör till Europas finaste naturområden. Området är föreslaget som nationalpark av Naturvårdsverket.

Ojnarekämpen Daniel Heilborn var på plats i Ojnareskogen när Mark- och miljödomstolens beslut kom idag.

– Man har inte tagit hänsyn till regeringsbeslutet från 1973 – hur är det möjligt, undrar Daniel Heilborn.

Beslutet kommer troligen att överklagas.

För mer information, kontakta:
Tom Arnbom, naturvårdsexpert WWF, 070-554 40 66
Lisa Wanneby, Urbergsgruppen 070-227 55 90
Daniel Heilborn, Ojnarekämpe 073-701 42 83
Olof Söderdahl, Föreningen Bevara Ojnareskogen 0733-54 44 08