Världsnaturfonden WWF

WWF lanserar sjätte upplagan av Fiskguiden – Äntligen grönt för torsk från östra Östersjön

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2010 10:38 CEST

Det fleråriga arbetet med torsk har gett positiva resultat för fisket i Östersjön. För första gången sedan WWFs första konsumentguide för fisk och skaldjur kom ut har betydelsefulla förändringar skett i havet. Det är nu grönt ljus för torsk från östra Östersjön och i västra Östersjön går torsken från rött till gult ljus. En långsiktig förvaltningsplan och ökad kontroll av fisket har gett resultat.

– Det är nu fritt fram att äta torsk från östra Östersjön och ännu tydligare blir det för konsumenterna om torsken därifrån blir MSC-certifierad. För den nu gulmarkerade torsken väster om Bornholm uppmanas till försiktighet medan torsk från Kattegatt och Nordsjön fortfarande bör stanna i havet, säger Inger Näslund, marinbiolog och fiskeansvarig på Världsnaturfonden WWF.

Världens största torskfiske i Barents hav är nu MSC-certifierat. Det innebär att vi tryggt kan spåra fisken från tallriken tillbaka till havet och välja fisk med miljöhänsyn. Spårbarhet är viktigt för att vi ska kunna äta fisk från hållbara bestånd även i framtiden. Det illegala och orapporterade fisket i världen är en oacceptabel stöld av fiskresurser från både medborgare och ekosystem, menar WWF.

När det gäller odlade arter har laxen från Norge fortfarande gult ljus medan chilensk lax har rött ljus liksom odlad hajmal från Vietnam. Odlingar medför olika typer av miljöproblem som rymningar, sjukdomsspridning, näringsläckage och ohållbart foderfiske. WWF hoppas att konsumenterna under 2011 ska kunna välja mer hållbart odlade fiskprodukter genom den internationella certifieringen Aquaculture Stewardship Council (ASC) eller den svenska KRAV-märkningen.

Nyheter i den sjätte upplagan av fiskguiden är att sötvattenskräfta och kummel finns med. Odlad sötvattenskräfta eller vildfångad signalkräfta får gult ljus. Svensk flodkräfta får rött ljus då signalkräftans utbredning bidrar till att flodkräftan är en akut hotad art. Kummel och kapkummel återfinns på gult och rött ljus främst beroende på fiskemetod och på var den fiskats. MSC-märkt kapkummel har grönt ljus.

– Konsumenternas krav på ett etiskt och hållbart fiske ökar inte bara i Sverige utan i hela Europa. I Sverige och Östersjöregionen måste vi öka mängden miljöcertifierade fiskprodukter, säger Inger Näslund, som får stöd av landets kockelit i Föreningen Årets Kock och Restaurangakademien.

– Nu när det finns miljöcertifierad fisk är det viktigt att restaurangerna är tydliga i kontakterna med fiskleverantörerna. Vi hoppas få fler certifierade fiskarter på menyn så att även våra barn och barnbarn kan få njuta av vildfångad fisk, säger Hanna Halpern, vd på Restaurangakademien och general för Årets Kock.

För första gången lanserar flera europeiska WWF-kontor fiskguider samtidigt i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Litauen och Belgien. För att förtydliga och förenkla för konsumenterna att köpa hållbara fiskprodukter, uppmanar WWF dagligvaruhandeln och fiskbranschen i samtliga länder att tydligt visa de MSC-märkta produkterna i fisksortimentet.

Idag är mer än 80 procent av världens kommersiella fiskbestånd antingen fullt utnyttjade eller överfiskade. Därför är det oerhört viktigt att EUs gemensamma fiskepolitik efter 2012 ser till att alla kommersiella fiskbestånd förvaltas långsiktigt. Frågan om vilka fiskar vi kan äta med gott samvete har blivit en av vår tids stora samhällsfrågor, inte bara i Sverige.

Fakta: WWFs första fiskguide gavs ut 2002. Sedan dess har den spridits i mer än 2 miljoner exemplar till privatpersoner, dagligvaruhandeln, restauranger, företag, skolor och myndigheter.

Exempel på fiskar som har ändrat färg i 2010 års upplaga av WWFs konsumentguide:
Torsk från östra Östersjön har gått från gult ljus till grönt
Torsk från västra Östersjön har gått från rött ljus till gult
Strömming går från grönt till gult ljus.
Rödspätta från några fisken är MSC-certifierade och får då grönt ljus.
Hajmal/pangasius har gått från gult till rött ljus.
Kolja har både KRAV och MSC-märkning
MSC-märkt albacor och skipjack tonfisk har grönt ljus

WWFs nya fiskguide och pressbilder kan laddas ned på:
www.wwf.se/fiskguiden2010

Eller beställas per telefon: 08-624 74 00.

För mer information, kontakta:
Inger Näslund, fiskeansvarig, WWF
Tfn: 08-624 74 09, 070-105 30 57
E-post: inger.naslund@wwf.se

Hanna Halpern, vd Restaurangakademien och General Årets kock
Tfn: 0705-55 82 82
E-post: hanna.halpern@restaurangakademien.se

Marie von Zeipel, pressekreterare WWF
Tfn: 08-624 74 03. 0706 - 29 10 77
E-post: marie.vonzeipel@wwf.se

Världsnaturfonden WWF är med sina närmare fem miljoner supportrar en av världens ledande ideella miljö- och naturvårdsorganisationer. WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att: - bevara världens biologiska mångfald - verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt - minska föroreningar och ohållbar konsumtion. För mer information: www.wwf.se