Världsnaturfonden WWF

WWF: Satsa på hållbar sushi

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2011 10:05 CET

Nu uppmanar Världsnaturfonden WWF sushi- och fiskrestauranger över hela Sverige att fasa ut rödlistade fiskar enligt WWFs konsumentguide ”Fisk till middag?” och samtidigt öka andelen miljömärkt fisk med 10 procent. I början av 2012 utses vinnaren – den restaurang som bidragit mest till skyddet av hotade fiskarter.

 

– Restauranger och grossister har en stor möjlighet att påverka, förändra och bidra till en ökad konsumtion av ”gröna” fiskar.  Tänk nytt – fasa ut rödlistade arter och skaldjur från sushimenyerna och satsa mer på miljömärkta alternativ och hållbart producerade lokala och säsongsanpassade råvaror,säger Inger Näslund, expert på fiskefrågor på WWF.

 

Sushi har etablerats som ett populärt och nyttigt snabbmatsalternativ. Men ofta kommer fisken och skaldjuren från ett icke hållbart fiske eller miljöförstörande odlingar. Tigerräkan bidrar ofta till ekologiska och sociala problem där den odlas. Tonfiskarter är hårt pressade och även bestånden av svärdfisk är starkt överfiskade liksom ål och en del bläckfiskar.

 

För att de som idag handlar med vildfångad fisk ska kunna bedriva verksamhet även i framtiden – och för att våra barn och barnbarn också ska kunna äta fisk och skaldjur fångade i haven – måste andelen miljöcertifierad fisk öka på marknaden. Odlad fisk som påverkar miljön negativt kan aldrig ersätta den vildfångade fisken.

 

För att vi med gott samvete ska kunna äta mer hållbar fisk måste den kunna spåras från tallriken tillbaka till havet eller odlingen – vilket sker genom den globala miljöcertifieringen MSC, Marine Stewardship Council, och den svenska KRAV-märkningen. Under 2011 kommer även de första odlade produkterna från den internationella miljöcertifieringen ASC, Aquaculture Stewardship Council.

 

  • WWF uppmanar sushirestauranger och andra fiskrestauranger att öka andelen MSC, ASC- och KRAV-märkta fisk- och skaldjursprodukter med totalt minst 10 viktprocent under 2011.

 

  • aktivt arbeta för att fasa ut de arter av fisk och skaldjur som är rödmarkerade enligt WWFs konsumentguide ”Fisk till middag?” lanserad 2010.

 

  • aktivt arbeta för att vara nyskapande och utveckla nya, ”hållbara” fiskrätter genom att efterfråga hållbart producerade produkter.

 

Fakta: Idag är över 80 procent av världens kommersiella fiskbestånd fullt utnyttjade eller överfiskade. Därför arbetar Världsnaturfonden WWF för att förbättra havsmiljön och stoppa utfiskningen av haven – bland annat genom att uppmana restauranger, dagligvaruhandel och fiskleverantörer att öka andelen ”grön” fisk i sortimentet.

Läs debattartikel på svt.se:

Sushin hotar den biologiska mångfalden

http://svtdebatt.se/2011/02/sushin-hotar-den-biologiska-mangfalden-i-vara-hav/

 

Världsnaturfonden WWF är med sina närmare fem miljoner supportrar en av världens ledande ideella miljö- och naturvårdsorganisationer. WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att: - bevara världens biologiska mångfald - verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt - minska föroreningar och ohållbar konsumtion. För mer information: www.wwf.se