Världsnaturfonden WWF

WWF spår mer extrema vintrar i framtiden

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2006 13:16 CET

Årets stränga kyla och snöfall i stora delar av
Europa kan vara början till tuffare vintrar med
kraftiga stormar, slår Världsnaturfonden WWF
fast i en ny rapport. Om inte utsläppen av
växthusgaser minskar kan situationen blir
dramatisk i slutet av seklet. Storbritannien och
Nederländerna riskerar att drabbas värst.

Bitande kyla och stora snömängder har lett till en
rad olyckor och dödsfall runt om i Europa.
- Europas regeringar och EU måste sätta ett tak
för utsläppshandeln med CO2 och genomföra
utsläppsminskningar. Annars kommer stormarna att
fortsätta föröda Europa, säger Jennifer Morgan,
chef för Världsnaturfonden WWFs klimatarbete.

Rapporten "Stormy Europe har jämfört statistik
och gjort datormodeller för sju länder i Europa
- Storbritannien, Nederländerna, Frankrike,
Tyskland, Polen, Spanien och Italien. Sverige
och övriga Norden omfattas inte av granskningen.
Storbritannien är det land som riskerar att drabbas
värst med en 25-procentig ökning av vinterstormarna.
Toppvindhastigheterna spås öka med 8-16 procent.

På andra plats kommer Nederländerna som enligt
rapporten får 20-30 procent fler vinterstormar
och en ökning med vindhastigheten med 2-15
procent. Forskare menar att en ökning på bara
sex procent kan leda till ekonomiska skador på
hundratals miljoner euro. I Storbritannien
orsakade varje vinterstorm på 1980- och 1990-talen
ekonomiska förluster i omfattningen 200 miljoner
euro till 2 miljarder euro.

På tredje plats i granskningen ligger Frankrike.
Dagar med extrem vindstyrka - speciellt i de
norra delarna av landet - förväntas öka med
upp till 10-20 procent i slutet av seklet.
Toppvindhastigheten kan öka med 16 procent och
antalet dagar med extremt hög vindstyrka kan
öka med 25-50 procent.

WWF pekar ut kraftsektorn som boven bakom
klimatförändringarna och effekter i form av
mer extremt väder. Kraftindustrin orsakar
37 procent av de människoskapade koldioxidutsläppen
genom eldning av fossila bränslen.

- Vi måste ta klimathotet på allvar och stoppa
utsläppen av klimatgaser, inte minst för att
skydda människor och egendom från stora skador.
Om vi inte gör något nu kan våra sista chans ha
blåst iväg för gott, säger Jennifer Morgan.

Läs rapporten på http://www.panda.org/powerswitch/stormyeurope
eller www.wwf.se

För frågor, kontakta:

Lars Kristoferson, generalsekreterare WWF, 08-624 74 03, 070-371 69 04 Dennis Pamlin, klimathandläggare WWF, 070-78 78 178 Marie von Zeipel, pressekreterare WWF, 08-624 74 03, 070-629 10 77 Christian Teriete, WWF PowerSwitch! Campaign, +49 30 308 742 21,
e teriete@wwf.de