Världsnaturfonden WWF

WWF: Ta inte ut segern i förskott för torsken

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2008 13:46 CEST

Idag släppte EU-kommissionen sitt förslag på 2009 års fiskekvoter för Östersjötorsken. Rekommendationen på 44 580 ton för det östra beståndet ligger i linje med Internationella havsforskningsrådet (ICES) och är en ökning med 15 procent.

- Vi är glada över att det ser ljusare ut för torsken. Men nu gäller det att inte ta ut segern i förskott. Det illegala fisket och överkapaciteten är fortfarande stora problem. Därför uppmanar vi nu fiskeministrarna att följa forskarnas rekommendationer, säger Ottilia Thoreson, fiskeansvarig på WWF.

Under många år har torskbeståndet i Östersjön påverkats negativt av kvoterna som varken gynnat ett hållbart fiske eller en hållbar Östersjömiljö. På grund av två starka årsklasser - under 2003 och 2005 - anser forskarna att beståndet öster om Bornholm nu har chans att växa till under de kommande åren. EU-kommissionen föreslår en ökning med 15 procent, från 38765 ton till 44580 ton för nästa år.

Fiskeministrarna fattar sitt beslut om torskfiskekvoterna på EUs ministerrådsmöte den 27-28 oktober.

- Trots att EU har fått igenom en mer effektiv kontroll i Östersjöregionen är allt illegalt fiske långt ifrån stoppat. Och överkapacitet i fiskeflottan är fortfarande ett faktum i Östersjön, säger Ottilia Thoreson.

Sverige och Polen är de länder som framförallt fiskar på det östra torskbeståndet. Östersjöns västra bestånd visar tvärtemot ingen förbättring i år. Här vill kommissionen sänka torskkvoten med 15 procent, från 19 221 ton till16 337 ton. Enligt ICES bör kvoten sänkas till 28 procent, vilket ger 13 700 ton för 2009, för att beståndet ska bli bärkraftigt.

För frågor, kontakta:

Ottilia Thoreson, fiskeansvarig WWF, 08-624 74 15, 073-274 58 67

E-post: ottilia.thoreson@wwf.se

Marie von Zeipel, pressekreterare WWF , 08-624 74 03, 070-629 10 77

E-post: marie.vonzeipel@wwf.se
Världsnaturfonden WWF är med sina närmare fem miljoner supportrar
en av världens ledande ideella miljö- och naturvårdsorganisationer.

WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att:
- bevara världens biologiska mångfald
- verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt
- minska föroreningar och ohållbar konsumtion.