Världsnaturfonden WWF

WWF till EUs fiskeministrar: Följ forskarnas råd om Östersjön och stoppa överfisket

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2010 13:39 CEST

I morgon 26 oktober möts EUs fiskeministrar för att bland annat besluta om 2011 års fiskekvoter för Östersjön. WWF välkomnar att EUs fiskekommissionär Damanaki uppmanar medlemsländerna att följa de vetenskapliga råden. Läget för torsken i östra Östersjön har ljusnat betydligt medan det västra beståndet ännu inte är fullt livskraftigt.

– Det är hög tid att EUs fiskeministrar beslutar att följa havsforskarnas och kommissionens rekommendationer för att få ett fiske som är miljömässigt och ekonomiskt hållbart. De kan nu vända trenden och ta första steget mot en ny fiskeripolitik som är i balans med vad havet tål, säger Jenny Fors, fiskepolicyansvarig på Världsnaturfonden WWF.

På rådsmötets agenda finns förslaget att följa förvaltningsplanen för Östersjötorsken och öka torskfiskekvoten för det östra beståndet med 15 procent och 6 procent för det västra beståndet. För bland annat sill, skarpsill och lax rekommenderas minskade kvoter. Även antalet fiskedagar ute till havs ska begränsas.

– Vi är glada över att torsken i det östra beståndet vuxit till sig i takt med att fisket följer en förvaltningsplan som går i rätt riktning. Men tyvärr är läget inte lika ljust för det västra beståndet, säger Jenny Fors.

Idag finns bara förvaltningsplaner för torsken i Östersjön. WWF vill att alla fiskbestånd ska förvaltas inom långsiktiga förvaltningsplaner för att skapa livskraftiga bestånd.

–  Det är allvarligt att förvaltningsplaner för sill och skarpsill och laxen i Östersjön fortfarande saknas. Om de fanns på plats och fungerade skulle bestånden redan idag kunnat vara i bättre balans. Fungerande förvaltningsplaner är även avgörande för att fisken ska kunna certifieras, vilket allt fler konsumenter efterfrågar idag, säger Jenny Fors.

Överfisket är ett allvarligt hot mot fiskbestånden och i EU är 70 procent av bestånden överfiskade.

– I väntan på en ny och reformerad fiskerilagstiftning år 2012 har ministrarna nu möjlighet att inleda en ny trend och säkra fiskbestånden för framtiden. EU-kommissionären Damanaki har gjort ett bra jobb när kommissionen nu utmanar medlemsländerna att följa de vetenskapliga råden, något som inte alltid varit fallet säger WWF.

För frågor, kontakta:
Jenny Fors, fiskepolicyansvarig WWF
070-513 77 64

Marie von Zeipel, pressansvarig WWF
08-624 74 03, 070-629 10 77
Läs mer på www.wwf.se

Världsnaturfonden WWF är med sina närmare fem miljoner supportrar en av världens ledande ideella miljö- och naturvårdsorganisationer. WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att: - bevara världens biologiska mångfald - verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt - minska föroreningar och ohållbar konsumtion. För mer information: www.wwf.se